Nieuws

Reisbeperkingen van/naar Tsjechië – COVID-19

INREIZEN TSJECHISCHE REPUBLIEK VANUIT EEN VEILIG LAND VANUIT EEN RISICOLAND**
Tsjechisch Staatsburger JA, verplichte quarantaine in geval van symptomen JA, verplichte quarantaine
Buitenlander met een verblijfsvergunning voor de Tsjechische Republiek (die buiten de Tsjechische Republiek verbleef ten tijde van uitroepen noodtoestand) JA, verplichte quarantaine in geval van symptomen JA, verplichte quarantaine
Buitenlander (toerist) GEEN TOEGANG GEEN TOEGANG
UITREIZEN TSJECHISCHE REPUBLIEK NAAR VEILIG LAND NAAR RISICOLAND**
Tsjechisch Staatsburger UITREIZEN VERBODEN (alleen burgers met een verblijfsvergunning voor het bestemmingsland) UITREIZEN VERBODEN (alleen burgers met een verblijfsvergunning voor het bestemmingsland)
Buitenlander met een verblijfsvergunning voor de Tsjechische Republiek JA (opnieuw inreizen tijdens de noodtoestand is niet toegestaan) JA (opnieuw inreizen tijdens de noodtoestand is niet toegestaan)
Buitenlander (toerist) JA (opnieuw inreizen tijdens de noodtoestand is niet mogelijk) JA (opnieuw inreizen tijdens de noodtoestand is niet mogelijk)

Buitenlanders kunnen de komende 30 dagen, vanaf 13 maart 2020 vanaf 14 uur, het land niet meer binnenkomen. De afkondiging, verlenging en opheffing van de noodtoestand wordt zoals gewoonlijk via de media aangekondigd. Verwacht wordt dat het verbod zal worden verlengd.

Voor een lijst van uitzonderingen voor reizen in de Tsjechische Republiek tijdens de noodtoestand, zie deze link.

Voor meer informatie over de grenzen van de Tsjechische Republiek tijdens de noodtoestand, bezoek deze link.

**Lijst van risicolanden zoals aangewezen door het Ministerie van Volksgezondheid van de Tsjechische Republiek vindt u hier.

Nuttige bronnen:

Maatregelen omtrent het Coronavirus in de Tsjechische Republiek

Als reactie op de pandemie als gevolg van het coronavirus heeft de Tsjechische regering de noodtoestand uitgeroepen. Zij voert onder meer een volledig reisverbod in. Hieronder vindt u een lijst met veelgestelde vragen.

Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Veelgestelde Vragen

Ik ben een toerist in Tsjechië. Geldt het uitreisverbod ook voor mij?

Nee, toeristen hebben geen beperkingen op hun mogelijkheden om uit Tsjechië te vertrekken.

Ik ben een student in Tsjechië. Geldt het uitreisverbod voor mij?

Nee, als student kunt u te allen tijde naar uw eigen land terugkeren. Als u ervoor kiest om dit op dit moment te doen, mag u uit Tsjechië vertrekken, maar mag u pas weer naar binnen als het reisverbod is opgeheven.

Geldt het reisverbod voor luchtreizigers?

Nee, de Tsjechische regering heeft echter aangegeven dat de interpretatie hiervan kan veranderen. Maar vanwege de zeer beperkte vluchten die worden uitgevoerd, is het waarschijnlijk toch al niet mogelijk om door de lucht te reizen.

Wat zijn de gevolgen voor de grensarbeiders?

Ga voor actuele informatie naar de website van de overheid.

Zijn de restaurants open  in Tsjechië?

Nee, restaurants zijn gesloten, met uitzondering van afhaalrestaurants en bezorgen. Veel restaurants hebben inmiddels hierop ingespeeld en bieden nu maaltijden voor afhalen en bezorgen aan

Wanneer zijn winkels, apotheken en banken open?

Alle winkels die hun diensten kunnen aanbieden, mogen van 6 uur ’s ochtends tot 20 uur ’s avonds geopend worden. Er kunnen uitzonderingen zijn, zoals tankstations, nacht-apotheken, enz. Houd er ook rekening mee dat supermarkten, drogisterijen en postkantoren van 8 tot 10 uur ’s ochtends alleen toegankelijk zijn voor ouderen vanaf 65 jaar. Het doel is om het contact en de drukte te verminderen, dus dit heeft ertoe geleid dat er ’s ochtends aanzienlijk meer mensen komen. De tweede reden is dat gepensioneerden het meest kwetsbaar zijn, dus het is zinvol om direct na de opening naar de winkels te komen, als er nog niemand is.

Houd er rekening mee dat banken en postkantoren slechts in beperkte tijd geopend zijn,; bijvoorbeeld van 10 uur ‘s ochtends tot 14 uur ’s middags. Het is een goed idee om de huidige openingstijden online te controleren, aangezien deze kunnen variëren.

Wat betekent de noodtoestand voor toeristen?

Na het afkondigen van de noodtoestand op zondag (15 maart 2020) besloot de regering dat mensen vanaf maandag (16 maart) alleen nog in dringende gevallen hun huis mogen verlaten om te werken, eten te kopen en hun familieleden te bezoeken. Over het algemeen zullen alle voorzieningen, met uitzondering van supermarkten, apotheken, slotenmakers en reparateurs van huishoudelijke apparaten en producten, waarschijnlijk gesloten zijn. Verwacht wordt dat dit verbod zal worden verlengd.

Alle bijeenkomsten van meer dan twee personen in het openbaar zijn verboden, met uitzondering van leden van hetzelfde huishouden, vitale beroepen of tijdens begrafenissen.

Openbare evenementen, waaronder kerkmissen, theaters en andere culturele evenementen, zijn verboden.

Gemeenschappelijke speel- en oefenruimtes in parken worden ook gesloten, maar niet de parken zelf.

Ook gebedsplaatsen zoals kerken en moskeeën moeten worden gesloten, met uitzondering van begrafenissen.

Burgers worden verplicht om in het openbaar beschermende maskers te dragen en in het openbaar dienen personen minstens 2 meter uit elkaar te staan.

Zijn er nog steeds vluchten op de luchthaven van Praag?

De meeste luchtvaartmaatschappijen die op het vliegveld van Praag vliegen hebben de meeste van hun lijnvluchten geannuleerd of verminderd. Het is mogelijk dat er binnenkort op basis van de ontwikkeling van het coronavirus geen lijnvluchten meer zullen zijn, aangezien meer luchtvaartmaatschappijen hun vliegtuigen aan de grond houden.

Zijn alle taxidiensten opgeschort? 

Het taxi-verbod is alleen van toepassing op chauffeurs zonder taxivergunning, wat van invloed is op sommige taxi-apps. Taxidiensten zijn toegestaan voor gebruik binnen het kader van de quarantaine regelgeving van de overheid (bijvoorbeeld om naar het werk te gaan, om eten te kopen, om naar een medische afspraak te gaan, en andere doeleinden zoals gedefinieerd door de overheid). 

Zijn hotels en andere accommodaties geopend?

Alle logiesverstrekkende bedrijven zijn tot nader order gesloten. Dit verbod geldt echter niet voor het onderbrengen van buitenlanders tot zij het grondgebied van de Tsjechische Republiek kunnen verlaten en voor buitenlanders met een werkvergunning voor de Tsjechische Republiek. De logiesverstrekkende bedrijven kunnen hun diensten blijven verlenen, maar alleen aan de eerder genoemde categorieën buitenlanders en aan Tsjechische burgers die logies nodig hebben voor een zakelijke of andere soortgelijke activiteit.

Wat gebeurt er als ik de Tsjechische Republiek niet kan verlaten voordat mijn visum of verblijfsvergunning is verlopen?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal tijdens de noodtoestand van 30 dagen een vrijstelling verlenen aan alle reizigers die niet in staat zijn om te vertrekken wegens de afgekondigde reisbeperkingen. Zie hieronder voor meer specifieke informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Vreemdelingen die op het moment van de afkondiging van de noodtoestand legaal op het Tsjechische grondgebied waren, mogen voor de duur van de noodtoestand blijven, zonder dat er problemen met hun verblijfsstatus zullen ontstaan. In het geval van een visum voor kort verblijf worden zij automatisch verlengd zonder dat het nodig is om contact op te nemen met de desbetreffende autoriteiten, in het geval van een visum/verblijfsvergunning voor lang verblijf van meer dan 90 dagen moeten de verlengingsaanvragen per post of elektronisch worden gedaan, en dus niet meer in persoon op één van de vestigingen.

Wat kan ik verwachten als ik een buitenlander ben met een verblijfsvergunning voor de Tsjechische Republiek en ik naar het buitenland moet reizen? 

Als u voor een tijdelijke periode vertrekt (terwijl de noodtoestand van kracht is) en van plan bent om naar een verboden land te reizen, wordt u op de luchthaven of bij de grensovergang rechtsomkeer gestuurd. U mag wel naar een veilig land of naar een verboden land reizen via de lucht. Luchtvervoer valt niet onder het verbod, dus u kunt een overstap maken in één van de verboden landen. Zoals gezegd is dit onder voorbehoud van wijzigingen. Doorreis over land is verboden.

De prijzen van de vluchten zijn gestegen tot boven het niveau dat ik kan betalen. Wat moet ik doen?

Van de reizigers wordt verwacht dat ze de kosten van hun reis betalen. U kunt proberen contact op te nemen met uw ambassade of consulaat voor advies of hulp.

Hoe lang zullen de reisbeperkingen en quarantainemaatregelen van kracht blijven in Tsjechië?

Dat is moeilijk te zeggen. De strenge quarantaine-maatregelen zullen in ieder geval niet eerder dan medio april 2020 worden opgeheven, als als de verspreiding van het virus is vertraagd. De grenzen en reisbeperkingen kunnen maanden, zo niet jaren van kracht blijven. In sommige delen van de wereld kan de ziekte een jaar of twee aanhouden, en het verbod om te reizen kan net zo lang duren.

Ik moet naar de dokter. Hoe kan ik een afspraak maken?

Huisartsen die niet beschikken over gezichtsmaskers en beademingsapparatuur worden geadviseerd om niet bij de patiënt op bezoek te gaan en hun activiteiten te beperken tot het verstrekken van online diensten en e-recepten. Zelfs artsen die beschermende kleding hebben, kunnen u niet onderzoeken zonder een afspraak. Als u denkt dat u coronavirus symptomen of andere dringende gezondheidsproblemen hebt, neem dan contact op met uw huisarts of een van de huisartsenpost Mensen wordt verzocht om het bezoek aan de dokter zo lang mogelijk uit te stellen.

Back to top button