พิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียนและงานประติมากรรมแบบสามมิติ

อาคารหลังนี้ตั้งอยู่ที่ เซเล็ตน่า หมายเลช 34 (Celetná no. 34)   ได้รับการออกแบบโดย โจเซฟ ก็อคคาร์ (Josef Gočár) ระหว่างปีค.ศ. 1911 เป็นอาคารที่สามารถที่ใช้ประโยชน์ได้หลากลายอย่างเช่นชั้นล่างของตัวอาคารเป็นร้านรวงและเป็นสำนักงานต่างๆ เป็นที่พักอาศัยและร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงอย่าง Orient coffee house และตกแต่งด้วยฟอร์นิเจอร์ที่เป็นประติมากรรมสามมิติชั้นบน ที่นี่ยังมีผลงานเชิงสถาปัตยกรรมชิ้นเอกด้วยการติดตั้งกระจกบานใหญ่ไว้แบบรูปทรงสามมิติ และด้านหน้าของตึกแตกออกเป็นแนวระนาบหลายชั้นจะได้แสดงให้เห็นการตกของแสงและเงาในมุมที่แตกต่าง ด้านหลังของตระแกรงที่อยู่ชั้นล่างเป็นรูปปั้นของ  Madonna ซึ่งได้ตั้งเป็นชื่อของตัวอาคาร ชั้นบนเป็นคาเฟ่ในรูปแบบที่ทันสมัย ในตัวอาคารคุณจะได้ชมนิทรรศการเกี่ยวกับงานศิลปในรูปแบบสามมิติของเช็ก เป็นหนึ่งเดียวตั้งแต่ยุคโบฮีเมียนจนถึงงานศิลปภาพเขียนแบบสามมิติที่รู้จักกันดีในยุโรป

พิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียนและงานประติมากรรมแบบสามมิติ

สถานที่ตั้ง Ovocny trh 19, เมืองเก่า (Old Town) ค่าบัตรผ่านประตู: 100 CZK.

Check Also

จัตุรัสเมืองเก่า

จัตุรัสแห่งนี้ได้มีนโยบายให้เป็นศูนย์กลางสาธารณะที่สำคัญของกรุงปรากตั้งแต่ศัตวรรษที่ 10 และได้เป็นตลาดหลักตั้งแต่ศัตวรรษที่ 20 ตอนต้น และปัจจุบันนี้ได้เป็นแหล่งค้าขายสิ่งที่ต้องการให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่น และเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ต่างๆ ผับและร้านอาหารอย่างมากมายทั้งนี้ยังรวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกราคาถูก รถม้าไว้บริการ, พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดงผลงานศิลปต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามที่นี่จะเต็มไปด้วยการค้าขายอย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำให้ความสวยงามของจตุรัสแห่งนี้ลดลงแต่อย่างใด