ทริปวันเดียว & ทัศนศึกษา

โรงกลั่นเบียร์เปิลเซนและพิลส์เนอร์ (Plzeň)

Pilsner Urquellเปิลเซน (Plzeň) คือเมืองแห่งเบียร์สำหรับคนส่วนใหญ่ ซึ่งก็เป็นเช่นนั้น อย่างน้อยที่สุดตามความหมายในภาษาเยอรมัน โรงกลั่นเบียร์ พิลส์เนอร์ เออร์เกล (Pilsner Urquell) เหมาะสำหรับผู้ที่หลงใหลคลั่งไคล้เบียร์ ที่นี่มีเบียร์มากมายหลายรูปแบบให้เลือกชิม นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมายังเมืองโบฮีเมียซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศเพื่อเยี่ยมชมอนุสาวรีย์และโบสถ์ต่าง ๆ แต่ก็สามารถพูดได้ว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเมืองนี้เพื่อเข้าชมโรงกลั่นเบียร์ ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเล็กน้อย

แทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่สังเกตเห็นประตูทางเข้าอันโด่งดังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของฉลากเบียร์ Plzeňský Prazdroj’s ซึ่งทำให้เบียร์เออร์เกลกลายเป็นตราสินค้าจากสาธารณรัฐเช็ก หลังจากทัวร์เยี่ยมชมโรงกลั่น นักท่องเที่ยวสามารถไปยังภัตตาคาร Prazdroj ซึ่งอยู่ติดกับทางเข้า ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจัตุรัสกลาง (Náměstí Republiky) ใน Veleslavínova เป็นที่ตั้งของอาคารเก่าแก่สีเหลืองน่าหลงใหล ซึ่งกลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์โรงกลั่นเบียร์ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ที่นี่มีห้องโถงเบียร์ชื่อว่า ‘Na Parkánu’

เมืองเปิลเซนนั้นมีอะไรมากกว่าแค่โรงกลั่นเบียร์ เมืองเก่านี้ได้รับการก่อสร้างบนพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งล้อมรอบไปด้วยถนนสายใหญ่ร่มรื่นซึ่งแยกออกมาจากเมืองอุตสาหกรรมที่ล้อมโดยรอบ เมืองนี้ก่อตั้งโดยกษัตริย์วาคลัฟ ที่สอง (King Václav the second) ในปี 1295 เมืองนี้ตั้งอยู่บนศูนย์กลางของแม่น้ำ 4 สาย ซึ่งนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง หลังจากช่วงเวลาอันโหดร้ายจากสงคราม 30 ปี ในศตวรรษที่สิบเจ็ด เมืองเปิลเซนมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วอีกครั้งในศตวรรษที่สิบเก้า ซึ่งโรงงานผลิตอาวุธ Skoda Works และโรงกลั่นเบียร์ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1859 และ 1842 ตามลำดับ นี่เป็นที่มาของการย้ายที่อยู่อาศัยครั้งใหญ่ของศตวรรษ รวมทั้งการสร้างสถานีรถไฟและอพาร์ตเมนต์หรูหราอีกด้วย

ที่อยู่อาศัยใน Náměstí Republiky ได้รับอิทธิพลจากบ้านแบบมีหน้าจั่วของศิลปะบารอคและยุคเรอเนสซองซ์ และโบสถ์เซนต์ต์บาร์โธโลมิว (St.Bartholomew) ที่สูงสง่า โบสถ์หินทรายสไตล์โกธิคส่วนใหญ่ทำให้เราเข้าใจผิดไปจากความเป็นจริงว่านี่เป็นลานขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองโบฮีเมีย

รถรับส่ง ปราก Plzeň ทางเลือกอื่นนอกจากรถไฟหรือรถโดยสาร จองรถสินิบัสรับส่งถึงที่ราคาถูก

เปิลเซน

ยอดโบสถ์สูงถึงสามร้อยสามสิบห้าฟุต (หนึ่งร้อยสองเมตร) ซึ่งสูงที่สุดในประเทศ หอคอยอีกหอหนึ่งถูกทำลายโดยฟ้าผ่าในปี 1925 และยังไม่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่หลังจากนั้น ความนอบน้อมของการตกแต่งภายในโบสถ์ไม่ได้มาจากกระจกสีฉูดฉาด แต่มาจากแท่นบูชาสูงซึ่งจัดแสดงรูปปั้นพระแม่มาเรียสมัยศตวรรษที่สิบสี่ที่งดงาม ส่วนยอดของเสาศิลา (ด้านบนเป็นรูปปั้นของพระแม่มาเรียฉาบทองคำ) ซึ่งเป็นปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นช่วงที่เกิดภัยพิบัติด้วยโรคระบาดในปี1686 ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโบสถ์ นั้นเคยเป็นที่ตั้งของศาลากลางมืดทึบผนังขูดในยุคเรอเนสซองซ์ โบสถ์ Friary of the Fransiscians ตั้งอยู่ทางใต้ของจัตุรัสมีการประดับประดาตกแต่งภายในด้วยศิลปะแบบโกธิค ทั้งที่ส่วนหน้าของอาคารเป็นศิลปะแบบบารอค ด้านหลังของอาคารเป็นพิพิธภัณฑ์เวสต์โบฮีเมียที่ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นที่รวบรวมอาวุธของศตวรรษที่สิบสี่จำนวนมากรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์อื่น ๆ  ด้านตะวันตกของจัตุรัสใน Prešovská นักท่องเที่ยวสามารถไปเยี่ยมชมโบสถ์ของชาวยิว (Great Synagogue) สถาปัตย์สไตล์ตะวันออกซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป โดยได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่ในปี 1998 ใกล้ ๆ กันนี้มีโรงละครสไตล์นีโอคลาสสิก Tyl Theater ซึ่งดูเหมือนสถาปัตยกรรมบนถนนวงแหวน Ringstrasse ในกรุงเวียนนา

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button