สถานที่ท่องเที่ยว

พาวเดอร์เกท (Powder Gate)

อาคารยุคโกธิคที่ดูแข่งแกร่งแห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1475 แต่ 8 ปีให้หลังการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงจากเหตุจลาจลขับไล่กษัตริย์ออกจากเมือง อาคารนี้ยังคงไม่มีหลังคามาจนถึงช่วงปี 1870 ซึ่งโยเซฟ มอคเกอร์ (Josef Mocker) ได้ถูกขอร้องให้มาสร้างอาคารนี้ให้แล้วเสร็จ ในช่วงศตวรรษที่ 17 อาคารนี้ได้ชื่อว่า พาวเดอร์เกท เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่เก็บดินปืน แต่ก่อนหน้านั้นใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีต่าง ๆ ขบวนแห่ในพระราชพิธีราชาภิเษกก็เริ่มต้นจากที่นี่ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังมหาวิหารเซนต์วิตัส (St Vitus’s Cathedral)

เปิดทำการ: ทุกวัน เฉพาะช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม, ที่ตั้ง: Na příkopě นิวทาวน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button