พาวเดอร์เกท (Powder Gate)

อาคารยุคโกธิคที่ดูแข่งแกร่งแห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1475 แต่ 8 ปีให้หลังการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงจากเหตุจลาจลขับไล่กษัตริย์ออกจากเมือง อาคารนี้ยังคงไม่มีหลังคามาจนถึงช่วงปี 1870 ซึ่งโยเซฟ มอคเกอร์ (Josef Mocker) ได้ถูกขอร้องให้มาสร้างอาคารนี้ให้แล้วเสร็จ ในช่วงศตวรรษที่ 17 อาคารนี้ได้ชื่อว่า พาวเดอร์เกท เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่เก็บดินปืน แต่ก่อนหน้านั้นใช้เป็นสถานที่จัดงานพิธีต่าง ๆ ขบวนแห่ในพระราชพิธีราชาภิเษกก็เริ่มต้นจากที่นี่ก่อนจะมุ่งหน้าไปยังมหาวิหารเซนต์วิตัส (St Vitus’s Cathedral)

เปิดทำการ: ทุกวัน เฉพาะช่วงเดือนเมษายน-ตุลาคม, ที่ตั้ง: Na příkopě นิวทาวน์

 

PAT

Check Also

จัตุรัสเมืองเก่า

จัตุรัสแห่งนี้ได้มีนโยบายให้เป็นศูนย์กลางสาธารณะที่สำคัญของกรุงปรากตั้งแต่ศัตวรรษที่ 10 และได้เป็นตลาดหลักตั้งแต่ศัตวรรษที่ 20 ตอนต้น และปัจจุบันนี้ได้เป็นแหล่งค้าขายสิ่งที่ต้องการให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่น และเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ต่างๆ ผับและร้านอาหารอย่างมากมายทั้งนี้ยังรวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกราคาถูก รถม้าไว้บริการ, พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดงผลงานศิลปต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามที่นี่จะเต็มไปด้วยการค้าขายอย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำให้ความสวยงามของจตุรัสแห่งนี้ลดลงแต่อย่างใด