Danh lam thắng cảnh du lịch

Powder Tower

Công việc xây dựng tòa tháp Gothic vững chãi này bắt đầu vào năm 1475 nhưng bị tạm dừng 8 năm sau đó khi bạo loạn buộc nhà vua phải chạy trốn khỏi thành phố. Nó vẫn thiếu mái che khi Josef Mocker được yêu cầu hoàn thành vào những năm 1870. Cổng được đặt tên vào thế kỷ 17 khi nó được sử dụng để chứa thuốc súng. Trước đó, các chức năng của nó là nghi lễ: lễ đăng quang bắt đầu ở đây trước khi di chuyển đến Nhà thờ St Vitus .

Mở cửa: Chỉ từ tháng 4 đến tháng 10, hàng ngày. Địa chỉ: Na příkopě, New Town.

Bài viết liên quan

Back to top button