Danh lam thắng cảnh du lịch

Tòa thị chính mới

Tòa thị chính mới là di sản văn hóa quốc gia. Nó được sử dụng cho nhiều sự kiện văn hóa và xã hội, bao gồm cả lễ cưới. Tòa thị chính Mới là trung tâm hành chính của Khu Phố Mới của Praha. Năm 1419, đây là nơi diễn ra cuộc đào tẩu đầu tiên trong ba cuộc đào tẩu của Praha.

Vị trí: Praha 2, Karlovo náměstí 23

Giờ mở cửa: Tower – hàng ngày trừ Thứ Hai, 10 giờ sáng – 6 giờ tối (tháng 5 – tháng 9); Hội trường – trong thời gian triển lãm hàng ngày trừ Thứ Hai, 10 giờ sáng – 6 giờ chiều

Bài viết liên quan

Back to top button