กำแพงจอห์น เลนนอน (John Lennon Wall)

ในช่วงปี 1980 จอห์น เลนนอน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มชาวเช็กผู้ต่อต้านรัฐบาล เนื่องจากพวกเขาได้นำเนื้อเพลง รวมถึงคำคมเกี่ยวกับการเมืองของเลนนอนมาเขียนลงบนกำแพงที่ปัจจุบันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกแห่งนี้ จากคำคมอันโด่งดังอย่าง “ขอโอกาสให้สันติภาพ” ไปจนถึงถ้อยคำระบายความรู้สึกของผู้คนในยุคนั้น กำแพงนี้จึงเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีต

กำแพงจอห์น เลนนอน

ในปี 1998 รัฐบาลได้ทาสีทับบนกำแพงทำให้หลายคนเกรงว่ากำแพงจะสูญเสียคุณค่าและความหมายในเชิงการเมือง อย่างไรก็ตามมนต์ขลังยังคงอยู่ เพราะผู้คนต่างมาเขียนภาพและข้อความต่างๆ ลงบนกำแพง ปัจจุบันกำแพงจึงกลับไปเป็นเหมือนเดิมและยังคงมีมนต์ขลังชวนให้ย้อนรำลึกถึงเหตุการณ์อดีตอยู่เสมอ

 

PAT

Check Also

จัตุรัสเมืองเก่า

จัตุรัสแห่งนี้ได้มีนโยบายให้เป็นศูนย์กลางสาธารณะที่สำคัญของกรุงปรากตั้งแต่ศัตวรรษที่ 10 และได้เป็นตลาดหลักตั้งแต่ศัตวรรษที่ 20 ตอนต้น และปัจจุบันนี้ได้เป็นแหล่งค้าขายสิ่งที่ต้องการให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่น และเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ต่างๆ ผับและร้านอาหารอย่างมากมายทั้งนี้ยังรวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกราคาถูก รถม้าไว้บริการ, พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดงผลงานศิลปต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามที่นี่จะเต็มไปด้วยการค้าขายอย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำให้ความสวยงามของจตุรัสแห่งนี้ลดลงแต่อย่างใด