Danh lam thắng cảnh du lịch

John Lennon Wall

Trong suốt những năm 1980, John Lennon đã trở thành biểu tượng cho tất cả những người biểu tình chống chính phủ Séc, khi họ viết nguệch ngoạc lời bài hát của ông và các khẩu hiệu chính trị khác trên bức tường nổi tiếng thế giới này. Từ những câu nói nổi tiếng như “cho cơ hội hòa bình” thông qua tình cảm cá nhân của những người sống qua thời kỳ này, bức tường là một lời nhắc nhở thích hợp về mọi thứ đã từng như thế nào.

John Lennon Wall

Chính phủ đã quét vôi trắng bức tường vào năm 1998, và nhiều người lo sợ rằng bức tường sẽ mất đi ý nghĩa và sự cộng hưởng chính trị, nhưng điều này đã không xảy ra. Mọi người tiếp tục vẽ bậy lên bức tường, và bây giờ nó đã trở lại như cũ và vẫn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về quá khứ.

Bài viết liên quan

Back to top button