โรงละครแห่งชาติ (National Theatre)

National Theatre in Pragueโรงละครแห่งชาติ (Národní Divadlo) ในเมืองปรากเป็นศูนย์รวมเอกลักษณ์ประจำชาติและอิสรภาพของประเทศสาธารณรัฐเช็ก สถานที่เก็บรวบรวมทรัพย์สินท่ามกลางการก่อสร้างของสิ่งอำนวยความสะดวก โดยมีการวางศิลาฤกษ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 1868 ที่นี่มีความสำคัญด้านการจัดงานแสดงที่สำคัญทั้งหมด

ปัจจุบันโรงละครแห่งชาติประกอบด้วยคณะนักแสดงสามส่วน ได้แก่ โอเปร่า บัลเล่ต์ และละคร การแสดงศิลปะเหล่านี้จะสามารถชมได้ที่โรงละครแห่งชาติ โรงละครเอสเตตและโรงละครโคโลวราท ทั้งหมดนี้เป็นอาคารที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ การแสดงของทั้งสามคณะจะเลือกบทละครซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ไม่เพียงแต่บทละครจากวัฒนธรรมคลาสสิกมากมาย แต่ยังรวมถึงนักประพันธ์ท้องถิ่นที่มุ่งเน้นความสนใจเกี่ยวกับโลกสมัยใหม่

บทละครที่แสดงมีประมาณ 60 รายการ โดยส่วนใหญ่โอเปร่าจะแสดงเกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสสิก โอเปร่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือโอเปร่าของ Dvořák, Jaccobin และ Rusalka, Rigolleto  ของ Verdi, Aida และ La Traviata, การประพันธ์ของ Smetana และอีกมากมาย การแสดงบัลเล่ต์รวมถึง Mowghli โดย สโวโบดา, โรมิโอและจูเลีย โดย โปรโคเฟียฟ, คาร์เมน, ซินเดอเรล์ลา และงานที่ดัดแปลงมาจากเช็คสเปียร์ ไชคอฟสกี เป็นต้น

สถานที่ตั้ง: โรงละครแห่งชาติ, Národní třída 2, New Town

ราคาบัตร: ตั้งแต่ 350 คราวน์ ถึง 1000 คราวน์

PAT

Check Also

จัตุรัสเมืองเก่า

จัตุรัสแห่งนี้ได้มีนโยบายให้เป็นศูนย์กลางสาธารณะที่สำคัญของกรุงปรากตั้งแต่ศัตวรรษที่ 10 และได้เป็นตลาดหลักตั้งแต่ศัตวรรษที่ 20 ตอนต้น และปัจจุบันนี้ได้เป็นแหล่งค้าขายสิ่งที่ต้องการให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่น และเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ต่างๆ ผับและร้านอาหารอย่างมากมายทั้งนี้ยังรวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกราคาถูก รถม้าไว้บริการ, พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดงผลงานศิลปต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามที่นี่จะเต็มไปด้วยการค้าขายอย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำให้ความสวยงามของจตุรัสแห่งนี้ลดลงแต่อย่างใด