สถานที่ท่องเที่ยว

Botanic Gardens

Troja ไม่เพียงแต่เป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ขนาดใหญ่และปราสาทโทรจา (Chateau Troja) แต่ยังมีสวนโบนาติคขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ในป่าทางเหนือของโบสถ์ สวนโบนาติคเต็มไปด้วยสวนองุ่น สวนญี่ปุ่น เรือนกระจกมากมายและทิวทัศน์อันงดงามของกรุงปราก สวนแห่งนี้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสถานที่งานแสดงต่าง ๆ ในป่าสูงขึ้นไปอีกเล็กน้อยบนเนินเขายังมีเรือนกระจก Fata Morgana ที่งดงาม (เปิดเวลาเดียวกัน แต่ปิดวันจันทร์) ซึ่งมีผีเสื้อทะเลทรายและพืชเชตร้อน

เปิด: มีนาคม 9.00 น. – 17.00 น. เมษายน – ตุลาคม 9.00 น. – 18.00 น. พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 9.00 น. – 16.00 น. ค่าเข้า: 120 CZK มีบริการนำเที่ยวในภาษาต่างประเทศ website

Botanic Garden

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button