ปราสาท Zbraslav

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงปรากและฝั่งซ้ายของแม่น้ำ Vtava ใน Zbraslav นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอารามคาทอลิก
ซิสเตอร์เชียนที่โด่งดังซึ่งเคยใช้เป็นที่ฝังศพของกษัตริย์เช็ก โดยอารามนี้ได้ถูกทำลายในช่วงตอนต้นของสงครามฮุสไซต์และได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เป็นรูปแบบบาโรกโดย Santini, Dientzenhofer และ Reiner ในปัจจุบันสวนสาธารณะที่เชื่อมติดกันได้กลายเป็นโอเอซิสแห่งความสงบ ซึ่งเดิมทีเคยใช้เป็นที่เก็บวัตถุจีนและวัตถุญี่ปุ่นโบราณจากหอศิลป์แห่งชาติ (ในปัจจุบันได้ย้ายไปตั้งอยู่ที่พระราชวังคินสกี้)

ปราสาท Zbraslav ในขณะนี้ได้ปิดให้ผู้คนเข้าเยี่ยมชมเนื่องจากได้ส่งมอบกรรมสิทธิ์กลับคืนเจ้าของส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ด้านบนของ Zbraslav บริเวณฝั่งอื่นๆของแม่น้ำ Vtava – Na Závisti ได้มีการค้นพบหลักฐานโบราณช่วงสมัย Celtic Oppidum ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 170 เฮกตาร์ถูกล้อมรอบไปด้วยป้อมปราการที่ซับซ้อนมากถึง 9 กิโลเมตร

Check Also

จัตุรัสเมืองเก่า

จัตุรัสแห่งนี้ได้มีนโยบายให้เป็นศูนย์กลางสาธารณะที่สำคัญของกรุงปรากตั้งแต่ศัตวรรษที่ 10 และได้เป็นตลาดหลักตั้งแต่ศัตวรรษที่ 20 ตอนต้น และปัจจุบันนี้ได้เป็นแหล่งค้าขายสิ่งที่ต้องการให้แก่ทั้งนักท่องเที่ยวและผู้คนท้องถิ่น และเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยคาเฟ่ต่างๆ ผับและร้านอาหารอย่างมากมายทั้งนี้ยังรวมไปถึงร้านขายของที่ระลึกราคาถูก รถม้าไว้บริการ, พิพิธภัณฑ์และห้องจัดแสดงผลงานศิลปต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามที่นี่จะเต็มไปด้วยการค้าขายอย่างมากมายแต่ไม่ได้ทำให้ความสวยงามของจตุรัสแห่งนี้ลดลงแต่อย่างใด