Giáo đường Do Thái Cũ-Mới

Danh lam thắng cảnh du lịch

Giáo đường Do Thái ở Praha

Giáo đường Do Thái Cũ-Mới - được biết đến là giáo đường Do Thái lâu đời nhất ở châu Âu,…

Đọc thêm »
Attractions

Kafka’s Prague

Ngay cả khi bạn chưa bao giờ nghe nói về Franz Kafka và chưa bao giờ đọc một trong những…

Đọc thêm »
Khu phố

Josefov

( Narodni divadlo) đến tận Phố Kaprova ở lòng sông nguyên thủy của Vltava.

Đọc thêm »
Back to top button