Granát Turnov

Mua sắm

Garnet của Séc

Ngọc hồng lựu đỏ như máu là đá quý quốc gia chính thức của Séc, được đánh giá là tốt…

Đọc thêm »
Mua sắm

Trung tâm mua sắm và cửa hàng

Palladium - Trung tâm mua sắm rất lớn này mới khai trương gần đây vào năm 2007. Có bốn tầng,…

Đọc thêm »
Back to top button