Veiligheid

Gezondheidszorg

Er zijn particuliere en staatsgezondheidsinstellingen. De overgrote meerderheid ervan heeft een contract afgesloten met de verzekeraars over het verlenen en bekostigen van gezondheidszorg. De medische zorg wordt aan verzekerde patiënten verleend zonder directe afrekening (dit geldt voor EU burgers in bezit van een Europees gezondheidspaspoort).

Acute en eerste medische hulp

Een plotselinge ziekte, ongeluk of een ander dringend geval wordt door de medische avond- en weekenddienst behandeld. Dit gebeurt in speciale praktijken of in het ziekenhuis. In het geval van gevaar voor leven kan de eerste hulp gebeld worden. Het telefoonnummer is 112.

Apothekersdiensten

De Tsjechische apotheken verstrekken medicijnen en medisch materiaal op basis van een doktersvoorschrift en ook zonder dat. De door de dokter voorgeschreven medicijnen worden gratis verstrekt of met een bijbetaling, in de gevallen waarin de verzekering het medicijn maar deels vergoedt. Sommige medicijnen moet de patiënt zelf kopen.

De geldigheid van een doktersvoorschrift

– het voorschrift uitgegeven door de avond- en weekenddienst is de dag van uitschrijven en de komende dag geldig
– een voorschrift voor antibiotica is 3 dagen geldig
– alle overige voorschriften zijn 1 week geldig

Ziektekostenverzekering

De verzekering van de EU burgers

Vanaf medio 2004 worden de verzekerde burgers van de afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie, die tijdelijk in een andere lidstaat van de EU verblijven, uitgerust met het Europees bewijs van ziektekosten verzekering. Alle instellingen die gezondheidszorg verstrekken in de EU, Europese Economische Ruimte en Zwitserland zijn verplicht een patiënt met het Europees bewijs van ziektekosten verzekering te behandelen.

De verzekering van de niet-EU burgers

De burgers uit andere dan EU landen worden geacht om nog voor hun vertrek naar Tsjechië een commerciële reisverzekering af te sluiten. Als ze deze niet hebben, moeten zij bij eventueel doktersbezoek de behandeling contant betalen.

Commerciële bijverzekering

Ook de EU burgers kunnen een commerciële aanvullende verzekering afsluiten (bijvoorbeeld voor de vergoeding van eventueel transport naar hun land). De Tsjechische verzekeraar Algemeen ziekenfonds (Všeobecná zdravotní pojišťovna) (www.vzp.cz) biedt de mogelijkheid van aanvullende commerciële verzekering voor langere toeristische verblijven in Tsjechië.

Tips: Meer informatie over verzekering op Tsjechisch grondgebied vindt u op de website van het Centrum van internationale vergoeding (Centrum mezistátních úhrad) (www.cmu.cz).

Gezondheidszorg

 

Gerelateerde Artikelen

Back to top button