Säkerhet

Sjukvård & Sjukförsäkring

I Tjeckien fungerar både privata och statliga sjukvårds inrättningar. De allra flesta av dessa har avtal med sjukförsäkringsbolag om ersättning för sjukvård. Här erbjuds sjukvård till försäkrade patienter utan avgift (detta gäller medborgare i EU som har ett europeiskt sjukvårdspass).

Akut och ambulans tjänster

Akuta sjukdomar, olycksskador och andra akuta fall ansvarar akut tjänsten för i speciella mottagningar eller på akutmottagningar på sjukhusen. I fall av livsfara finns möjligheten att på plats kalla på läkar ambulans tjänsten. Nöd numret är 112.

Apoteks tjänster

Apotek i Tjeckiska republiken säljer läkemedel och sjukmaterial efter läkares recept och även utan dessa. På recept lämnas läkemedlen ut antingen helt gratis eller med en avgift, i fall försäkringsbolaget endast betalar en del av priset. En del läkemedel betalas helt och hållet av patienten.

Giltighets tid för läkares recept:

– Recept från akut tjänsten gäller utgivningsdagen och dagen efter
– Recept på antibiotika gäller i 3 dagar
– Alla övriga recept gäller en vecka

Sjukförsäkring för EU medborgare

Från mitten av år 2004 är försäkringstagare i de enskilda staterna i EU, som reser för en övergående tid till ett annat medlemsland i Europeiska unionen, utrustade med en europeisk sjukförsäkrings legitimation. Alla sjukvårdsgivare inom EU, EHP och Schweiz måste ta emot patienter med den europeiska sjukförsäkringslegitimationen.

Sjukförsäkring för medborgare utanför EU

Medborgare i länder utanför EU bör före avresan skaffa en kommersiell reseförsäkring i sitt hemland. Om de inte har en sådan försäkring vid besök hos läkare är de skyldiga att betala kontant för sjukvårdstjänsterna.

Kommersiell tilläggsförsäkring

Även EU medborgare kan ta en extra kommersiell reseförsäkring (som t.ex. betalar överföringen tillbaka till ditt hemland). För längre turistvistelser erbjuds en kommersiell försäkring av tjeckiska Všeobecná zdravotní pojišťovna (www.vzp.cz) (Allmänna sjukförsäkringsbolaget).

Sjukvård & Sjukförsäkring

Relaterade artiklar

Back to top button