Ungelt

Under det tidiga 1100-talet så var den här delen av staden väsentligen inträdespunkten till staden för handel, eftersom tullposteringen låg här. Faktum är att alla tullavgifter betalades här fram till 1500-talet, vilket betyder att området är fyllt av historia. Det är i allt väsentligt en gårdsplan med befästningsmurar med två portar vid varje ände som har förblivit densamma under århundraden.

Husen nära Ungelt innehåller fortfarande kvarlevor från de hus i romansk stil som byggdes här vid sekelskiftet på 1200-talet. De flesta av dessa kvarlevor återfinns i källarna, på grund av att husen höjdes under de nästkommande åren till följd av översvämningar, vilket gjorde att det som egentligen skulle varit bottenplan hamnade under marken.

Ungelt

PAT

Check Also

Karlsbron

Karlsbron från 1200-talet är vanligtvis packad med både turister och tjecker, speciellt under vår- och sommarmånaderna. Karlsbron räknas säkerligen som den viktigaste turistattraktionen i staden och bör vara på den första platsen på din lista över sevärdheter.