ย่านเมือง

Karlín

ถูกห้อมล้อมด้วยแม่น้ำ Vltava และ Holešovice ในทางด้านเหนือเนินเขา Žižkov และเขา Vítkov ทางด้านใต้ เมืองใหม่ New Town ทางด้านตะวันตกและ Libeň ทางตะวันออก

ที่ดินใน Karlín ครั้งหนึ่งเคยเป็นบริเวณที่ราคาถูกที่สุดในกรุงปราก ด้วยเหตุนี้จึงมีจำนวนที่อยู่อาศัยและกิจการบริษัทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในบริเวณนี้ Karlín ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปรากเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1922 ในช่วงระยะเวลานั้นนักอุตสาหกรรมและบุกบุกเบิกทางวิศวกรรมไฟฟ้าชื่อ František Křižík ได้เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ เขาได้จัดตั้งเส้นทางรถไฟฟ้าขึ้นและต่อมาได้ขายให้แก่เทศบาล ในช่วงปี 2002 เขต Karlín เกิดน้ำท่วมใหญ่ในรอบหนึ่งร้อยปี นับแต่นั้นมามันได้รับการฟื้นฟูพื้นที่และกลายมาเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจใหม่ แม้กระทั่งในทุกวันนี้ Karlín ยังคงความเป็นย่านเสื่อมโทรมของปรากที่มีธุรกิจโรงแรมราคาถูกมากมายตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถบัส Florenc

บริเวณที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในเขตนี้คือ Křižíkova ซึ่งยังมีอาคารเก่าแก่มากมายให้ได้เรียนรู้ถึงศิลปะในแบบใหม่และยังเหมาะสำหรับการเดินเล่น นอกจากนี้จัตุรัส Lýčkovo ยังจัดอยู่ในกลุ่มจัตุรัสที่สวยงามที่สุดของกรุงปรากอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ่านด้วย
Close
Back to top button