ย่านต่าง ๆ ในกรุงปราก

เมืองเก่า

สิ่งปลูกสร้างเมืองเก่า (Staré Město) ได้รับความเจริญถึงจุดสุดยอดหลังจากปี 1230 โดยการสร้างป้อมปราการขึ้นรอบ ๆ ตัวเมือง เป็นเวลาถึงสองหรือสามศตวรรษ ได้มีการตั้งรกรากของกลุ่มพ่อค้าชาวโรมัน เยอรมัน และชาวยิว รอบ ๆ ตลาดหลักของเมืองปราก ความสุดยอดแห่งความพยายามเหล่านี้คือการรวบรวมตัวบทกฎหมายที่มีขึ้นในปลายศตวรรษที่ 13 เมืองหลัก ตามที่ถูกเรียกในสมัยนั้นครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเมื่อดูตามขนาดของเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ หลังจากที่เมืองใหม่ซึ่งจริง ๆ แล้วก็คือการสร้างเมืองขึ้นล้อมรอบเมืองเก่า ซึ่งเป็นการค่อย ๆ ลดระดับเศรษฐกิจของเมืองเก่าลงอย่างช้า ๆ ตลอดจนถึงความเหนือกว่าทางการเมืองของเมืองอื่น ๆ ในกรุงปรากได้เริ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเสื่อมถอยนี้เกิดขึ้นอย่างเชื่องช้าและอารายธรรมดั้งเดิมก็มีความแข็งแกร่งมาก ซึ่งแม้แต่ในปี 1784 เมื่อกรุงปรากได้รับการรวมตัวกันเป็นหนึ่งก็เป็นโอกาสของ Old Town Hall ที่จะก้าวเข้ามาเป็นเมืองที่มีสิทธิ์ออกเสียงขงผู้บริหารกรุงปรากทั้งหมด

Read More »

Hradčany และปราสาท

ในฐานะที่เป็นเมืองที่สามของกรุงปราก Hradčany ถูกสถาปนาขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 14 โดยราชวงศ์ Count Berka จาก Dubé ในเวลานั้น ปราสาทปราก หรือ Prague Castle ได้มีอยู่แล้วซึ่งในสมัยนั้นมีชื่อว่า Royal Castle ได้ยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์ของความโดดเด่นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางการเมืองไม่เพียงแค่ของ Hradčany และกรุงปรากเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรัฐ Bohemia ความโดดเด่นของมันส่งอิทธิพลไปทั่วทั้งยุโรปกลางเป็นเวลาหลายศตวรรษ การสถาปนาของมันหยั่งรากไปถึงช่วงปี 880 ก่อนคริสตกาล ไม่นานหลังจากนั้น เจ้าชายแห่งเช็คหลายพระองค์ได้ย้ายพระตำหนักจาก Levý Hradec มาพำนักอยู่ที่นี่ อันถือเป็นตัวเลือกที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับอนาคตของทั้งปราสาทและของเมือง

Read More »

Lesser Town (Malá Strana)

ส่วนที่อยู่อาศัยบริเวณเล็ก ๆ Lesser Town หรือ Malá Strana เดิมทีมีชื่อว่าเมืองใหม่แห่งปราก หรือ New Town of Prague และจากนั้นถูกเรียกว่า Minor Town of Prague ถูกสถาปนาขึ้นโดยกษัตริย์ Přemysl Otakar II ในปี 1257 อย่างไรก็ตามเมื่อต้นศตวรรษที่ 8 มีตลาดตั้งอยู่ในบริเวณนี้ด้วย หลังจากการสถาปนาเมืองคนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้ถูกเข้าทดแทนโดยกลุ่มผู้ล่าอาณานิคมที่เป็นชาวต่างชาติเกือบทั้งหมด พระเจ้าชาร์ลที่ IV ขยายเมือง Minor Town

Read More »

Josefov

Josefov หรืออดีตเมืองชาวยิว Jewish Town มาจากการตั้งรกรากของพ่อค้าและนักแลกเงินชาวยิวที่อยู่ใกล้ ๆ กับชายฝั่งของแม่น้ำ Vltava ที่ปลายสุดทางด้านเหนือของ Slovanský ostrov (เกาะสลาวิค) ซึ่งขยายจากสถานที่ฝั่งตรงข้ามกับโรงละครแห่งชาติ National Theater ไปจนถึงถนน Kaprova ที่อยู่ในท้องน้ำเดิมของแม่น้ำ Vltava เนื่องจากการกีดกันชาวยิวในช่วงยุคกลาง Town

Read More »

เมืองใหม่

เมืองใหม่ (Nové Město) ไดรับการสถาปนาโดยจักรพรรดิชาร์ลที่ IV ในปี 1348 มันเป็นเมืองที่มีพระราชบัญญัติการวางผังเมืองที่แผ่ขยายมากที่สุดและมีความโดดเด่นมากที่สุดในโลกเมืองหนึ่ง ในพระราชบัญญัตินี้พระเจ้าชาร์ลที่ IV ได้รวมเอาการตั้งถิ่นฐานพื้นที่ผู้ป่วยจากสมัยของรูปแบบ Romanesque ที่แผ่ขยายจาก Těšnov ถึง Vyšehrad แล้ววางฐานรากของระเบียบให้แก่การพัฒนาใหม่ซึ่งยังคงใช้งานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ มาจนถึงปัจจุบัน จัตุรัสชาร์ล (Charles' Square) ถูกกำหนดให้เป็นบริเวณสาธารณะหลักซึ่งฝั่งตะวันตกติดกับถนนโบราณที่นำมาจาก Vyšehrad ไปสู่ Prague Castle จนถึงช่วงสงคราม Hussite

Read More »

Vyšehrad

Vyšehrad ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่ 10 ซึ่งไม่เป็นที่น่าสงสัยเลยว่าเกิดขึ้นหลังจากที่ปราสาท Prague Castle (Pražský hrad) ได้รับการก่อตั้งแล้วและเป็นเวลาหลายศตวรรษที่มันยังคงอยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าปราสาท Prague Castle นี่เป็นความจริงแต่อาจจะต้องยกเว้นในช่วงปี 1061-1092 เมื่อ Vyšehrad เป็นพระตำหนักของพระเจ้า Vratislav II

Read More »

Dejvice และ Bubeneč

Dejvice ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ Hradčany และปราสาทปราก จากการอ้างอิงมันถูกกล่าวถึงตั้งแต่ช่วงต้นปี 1088 เป็นเวลานาน ถือได้ว่าเป็นบริเวณที่เก็บตัวอยู่ในชนบทซึ่งลานเกษตรต่างๆถูกแทนที่ด้วยย่านที่อยู่อาศัย ถัดมาในช่วงทศวรรษที่ 1930 กลุ่มอาณานิคมจากหมู่บ้านบาบาได้อพยพเข้ามาอยู่ที่นี่ ดังนั้นจึงมันถูกจัดระเบียบภายใต้โครงการกำกับดูแลของ Pavel Janák นอกจากนี้ที่นี่ยังมีสมบัติด้านสถาปัตยกรรมทางจิตวิญญาณจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่มาจากบรรดาสถาปนิกชั้นแนวหน้าของ First Republic (J. Gočár, J. Krejcar, A. Beneš, J. Gillar และอื่นๆ) ในส่วนของ Bubeneč นั้นตั้งอยู่ติดกับ Dejvice ทางทิศตะวันออก โดยมีเขตสงวน Stromovka แผ่ขยายจากบริเวณแห่งนี้ เนื่องจากจอห์นแห่งลักเซมเบิร์กเคยใช้มันเป็นเขตสงวนเมื่อปี ค.ศ. 1320 ไม่เพียงแค่นี้รูดอล์ฟที่ 2 ก็เคยสร้างบ่อน้ำและหอแกลเลอรี่ที่นี่เช่นเดียวกันในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 ต่อมาในปี 1804 รองผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อย่าง Chotek ได้เปิดให้สามัญชนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้และปราสาทล่าสัตว์ของ Vladislav Jagiellon และรูดอล์ฟที่ …

Read More »

Vinohrady

ความหมายในภาษาอังกฤษของ Vinohrady คือ ไร่องุ่น ที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะภูมิภาคนี้เคยปกคลุมไปด้วยไร่องุ่นที่มีอายุกลับไปในสมัยศตวรรษที่สิบสี่ จักรพรรดิชาร์ลสที่สี่ได้มีพระกระแสรับสั่งให้ปลูกองุ่นขึ้นเป็นครั้งแรก ไร่องุ่นเหล่านี้มีอายุยืนหยัดอยู่ถึงสี่ร้อยปีก่อนที่จะตกอยู่ในการดูแลของชาวไร่ ต่อมาในที่สุดภูมิภาคนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นที่พักอาศัยอันหรูหราของเมือง บริเวณเล็ก ๆ ที่ยังเป็นไร่องุ่นที่ได้อยู่รอดมาจนทุกวันนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสวนไวน์กลางแจ้ง Viniční Altán

Read More »

พื้นที่ใกล้เคียง Smíchov และ Anděl

Smíchov เป็นเขตที่พักอาศัยและเขตอุตสาหกรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียง มันเป็นที่ที่มีชื่อเสียงของปราก ในเรื่องของห้างสรรพสินค้า โรงกลั่น อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารสบาย ๆ บาร์และสถานที่เที่ยวกลางคืน Smíchov ตั้งอยู่ในฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ Vltava โรงกลั่น Staropramen ตั้งอยู่ใน Smíchov และเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมหากคุณเป็นนักดื่มเบียร์ Anděl เป็นสถานที่ใกล้เคียงในปราก อันดับที่ 5 ศูนย์กลางของเมืองแห่ง Smíchov เป็นศูนย์กลางของธุรกิจ ชื่อหมายถึง เทวดาในภาษาเช็กและมีรากฐานมาจาก ศตวรรษที่ 19 U zlatého anděla (เทวดาสีทอง) ผับส่วนใหญ่ตั้งชื่อตามหลังรูปปั้นเทวดาที่อยู่ด้านหน้า ภาพสีของผับได้รับการอนุรักษ์หลังจากการระเบิดและตอนนี้ได้จัดแสดงอยู่ในบริเวณนี้

Read More »

Žižkov

เขตนี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ Jan Žižka (ซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพ Hussite ตั้งอยู่ทางใต้ของเนินเขา Žižkov ซึ่งเป็นบริเวณของสมรภูมิรบเนินเขา Vitkov ในวันที่ 14 กรกฎาคม 1420 ในการรบครั้งนี้กองทัพประชาชนของ Žižka เอาชนะกองทัพของจักรพรรดิโรมัน Sigismund ได้ เนินเขา Žižkov สามารถสังเกตได้จากรูปปั้นขนาดใหญ่ของ Jan Žižka

Read More »

Žižkov

เขตนี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ Jan Žižka (ซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพ Hussite ตั้งอยู่ทางใต้ของเนินเขา Žižkov ซึ่งเป็นบริเวณของสมรภูมิรบเนินเขา Vitkov ในวันที่ 14 กรกฎาคม 1420 ในการรบครั้งนี้กองทัพประชาชนของ Žižka เอาชนะกองทัพของจักรพรรดิโรมัน Sigismund ได้ เนินเขา Žižkov สามารถสังเกตได้จากรูปปั้นขนาดใหญ่ของ Jan Žižka

Read More »

Karlín

ที่ดินใน Karlín ครั้งหนึ่งเคยเป็นบริเวณที่ราคาถูกที่สุดในกรุงปราก ด้วยเหตุนี้จึงมีจำนวนที่อยู่อาศัยและกิจการบริษัทต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในบริเวณนี้ Karlín ได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงปรากเมื่อวันที่ 1 มกราคม 1922 ในช่วงระยะเวลานั้นนักอุตสาหกรรมและบุกบุกเบิกทางวิศวกรรมไฟฟ้าชื่อ František Křižík ได้เข้ามามีอิทธิพลในพื้นที่ เขาได้จัดตั้งเส้นทางรถไฟฟ้าขึ้นและต่อมาได้ขายให้แก่เทศบาล ในช่วงปี 2002 เขต Karlín เกิดน้ำท่วมใหญ่ในรอบหนึ่งร้อยปี นับแต่นั้นมามันได้รับการฟื้นฟูพื้นที่และกลายมาเป็นบริเวณที่อยู่อาศัยและย่านธุรกิจใหม่ แม้กระทั่งในทุกวันนี้ Karlín ยังคงความเป็นย่านเสื่อมโทรมของปรากที่มีธุรกิจโรงแรมราคาถูกมากมายตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถบัส Florenc

Read More »