ย่านเมือง

Žižkov

Jan Žižka at Vítkov

Žižkov บริเวณย่านทำงานที่ทรุดโทรมโดยไม่มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ถนนซึ่งทรุดโทรม ตลอดถนนมีผับและคลับชื่อดัง ปัจจุบันอาคารหลายหลังได้รับการปรับปรุงใหม่ และความรู้สึกแบบโบราณเกี่ยวกับบริเวณที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ

เขตนี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ Jan Žižka (ซึ่งเป็นผู้นำของกองทัพ Hussite  ตั้งอยู่ทางใต้ของเนินเขา Žižkov ซึ่งเป็นบริเวณของสมรภูมิรบเนินเขา Vitkov ในวันที่ 14 กรกฎาคม 1420 ในการรบครั้งนี้กองทัพประชาชนของ Žižka เอาชนะกองทัพของจักรพรรดิโรมัน Sigismund ได้ เนินเขา Žižkov สามารถสังเกตได้จากรูปปั้นขนาดใหญ่ของ Jan Žižka ซึ่งเป็นรูปปั้นในขณะที่เขาเป็นผู้นำกองทหารบนหลังม้า เริ่มปั้นในปี 1931 โดยช่างปั้นชาวปรากชื่อ Bohumil Kafka (แต่เขาไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Franz Kafka) Kafka มีสตูดิโอขนาดใหญ่สำหรับงานชิ้นนี้โดยเฉพาะและเขาได้ทำงานชิ้นนี้จนเสียชีวิตลงในปี 1941 ในเวลานั้นเขาสามารถทำได้เพียงสร้างแบบสำหรับการหล่อรูปปั้นขนาดเท่าตัวจริงได้เท่านั้น ในที่สุดรูปปั้นโลหะปรอนซ์น้ำหนัก 16.5 ตันและได้เผยโฉมแก่สาธารณะชนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 1950 ซึ่งเป็นวันครบรอบของสมรภูมิเนินเขา Vítkov

Žižkov เป็นหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมแรกในชาญเมืองปราก มันได้รับการรู้จักกันว่าเป็นบริเวณของชนชั้นทำงานระดับล่างมาเป็นเวลายาวนาน มันเป็นเบ้าหลอมแห่งการปฏิวัติของฝ่ายซ้ายมานานกว่าที่ลัทธิคอมมิวนิสต์จะเข้าครอบครองในปี 1948 อันที่จริงแล้วมันกลายมาเป็นเทศบาลนครโดยอัตโนมัติและได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็น”สาธารณรัฐประชาชน”ในระหว่างช่วง 1881-1922

ทุกวันนี้ Žižkov เป็นหนึ่งในเขตที่มีชีวิตชีวามากแห่งหนึ่งในกรุงปรากเพราะมีจำนวนบาร์มากที่สุดในพื้นที่หนึ่งตารางไมล์เมื่อเปรียบเทียบกับเขตอื่น ๆ ในกรุงปราก มันยังคงความเป็นเขตของชีวิตที่ยากลำบากซึ่งเป็นอุปสรรคแก่นักท่องเที่ยวแม้ว่าถนนหนทางจะมีความปลอดภัยเท่า ๆ กับบริเวณอื่น ๆ ในกรุงปราก สถานที่ที่น่าสนใจในบริเวณนี้ประกอบด้วยสุสาน Olšany อันเป็นที่ฝังศพของ Franz Kafka หอคอยโทรทัศน์ Television Tower ที่อาจจะถูกครอบคลุมในช่วงบ่าย และอนุสาวรีย์แห่งชาติ อย่างไรก็ตามจุดที่น่าสนใจที่สุดของที่นี่คือบรรดาผับและบาร์ต่าง ๆ ทางตะวันตกของ Žižkov เป็นที่ศูนย์รวมของ strip clubs บาร์ราคาถูก สถานเริงรมย์ค้าบริการมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button