ย่านเมือง

Josefov

สถานที่ท่องเที่ยวหลักที่สวยงามของ Josefov คือสลัมเก่าของชาวยิว ซึ่งเป็นสิ่งที่หลงเหลือที่น่าจดจำมากที่สุดในปราก แม้ว่าจะมีแผนทำถนนโดยการระเบิดสลัมเก่าในปี 1890 เพื่อทำเส้นทางสำหรับถนนของ แมนชัน 5 ชั้นที่หรูหรา ธรรมศาลา 6 แห่ง ศาลากลางเมืองและสุสานยุคกลางของชาวยิวยังคงยืนหยัดอยู่เพื่อรับรู้ประวัติศาสตร์นั้น มันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กกระจายไปโดยรอบของเมืองเก่า ติดกับแม่น้ำและถนน Paris (Pařížská) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีมูลค่าแพงที่สุดในปรากเต็มไปด้วยร้านค้าขายของจากแบรนด์ชั้นนำ

Josefov หรืออดีตเมืองชาวยิว Jewish Town มาจากการตั้งรกรากของพ่อค้าและนักแลกเงินชาวยิวที่อยู่ใกล้ ๆ กับชายฝั่งของแม่น้ำ Vltava ที่ปลายสุดทางด้านเหนือของ Slovanský ostrov (เกาะสลาวิค) ซึ่งขยายจากสถานที่ฝั่งตรงข้ามกับโรงละครแห่งชาติ National Theater ไปจนถึงถนน Kaprova ที่อยู่ในท้องน้ำเดิมของแม่น้ำ Vltava เนื่องจากการกีดกันชาวยิวในช่วงยุคกลาง Town จึงมีเชิงเนินและประตูทั้งหมดเจ็ดประตูในปี 1848 นอกจากนี้ Town ยังมีการปกครองตนเองโดยที่ยิวเป็นผู้รับใช้ตรงต่อผู้ปกครองรัฐ ชีวิตใน Town ยากสำหรับชาวยิวส่วนใหญ่ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีทางที่จะขยับขยายสร้างพื้นที่อีกทั้งการถูกเนรเทศหลายครั้งจาก Bohemia ซึ่งยืดเยื้อไปจนถึงสมัยพระเจ้าโจเซฟที่ II ผู้ซึ่งตั้งชื่อเมือง Jewish Town มาจนถึงทุกวันนี้ได้มอบอำนาจให้ Town มีสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิรูปศาสนาในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 18 ในต้นศตวรรษที่ 20 อาคารเก่า ๆ ทั้งหลายได้รับการพัฒนาใหม่ และดังนั้น Josefov จึงรวมตัวโดยสมบูรณ์กับเมืองต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบ Old Town อย่างไรก็ตามอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่าง Old Jewish Cemetery และ Old-New, Pinkas, Maisel’s, Klausova หรือ Spanish synagogues ได้รับการสงวนไว้

เมือง Jewish Town มอบอีกมิติหนึ่งให้แก่กรุงปรากซึ่งรวมถึงผู้นำศาสนาอาร์บิชอพ Marek Mordechal Mayzl นักการค้า Jakub Bassevi Jehuda อาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่าง Low Ben Bezalel  Low หรือนักเขียน Franz Kafka มิตินี้เพิ่มความเติมเต็มของวัฒนธรรมปรากอย่างไม่มีข้อโต้แย้ง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้า วิทยาศาสตร์ ศิลปะ หรือรูปแบบการดำเนินชีวิต

การเดินทางรอบ ๆ ที่อยู่อาศัยของชาวยิว

บริเวณที่อยู่ของชาวยิวเป็นที่นิยมนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในกรุงปรากโดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว ตามตรอกซอยเล็ก ๆ จะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว บริเวณที่อยู่อาศัยขอชาวยิวนี้จะเป็นบริเวณเล็ก ๆที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็สามารถเที่ยวชมได้ทั่วและจากที่อยู่ไม่ไกลจากจัตุรัส Old Town Square วิธีที่ดีที่สุดที่จะไปเที่ยวชมก็คือการเดินเท้า

Josefov

บทความที่เกี่ยวข้อง

อ่านด้วย
Close
Back to top button