Rady/tipy

Co dělat a co nedělat

Chování návštěvníků, které Češi považují za hrubé

 • Nošení bot uvnitř domu. Pantofle v české domácnosti nesmí chybět!
 • Sportovní velký batoh. Nejlepší místo pro vaši tašku v MHD? Z vašich zad.
 • Nenechání cestujících vystoupit. Vždy vystupte ven, aby ostatní cestující mohli vystoupit.
 • Nedodržování hierarchie sedadel. Zejména v MHD se vzdejte místa pro starší a těhotné.
 • Zabírá prostor na chodníku. Nechoďte pomalu, bok po boku, úzkou ulicí.
 • Mluvit nahlas. Jste-li na pochybách, nekřičte!
 • Nazývejte Česko „Východní Evropa“ nebo „Československo“. Duševní železná opona zůstává bojem.
 • Zapomněl říct: „Užijte si jídlo“. Nebo jíst dřív, než si všichni dají jídlo.
 • Ignorování příborových zvyklostí. Střídání rukou po krájení masa je považováno za barbarství.
 • Neučit se jazyk… Nečekejte, že všichni budou mluvit anglicky.
 • Kritika země. Češi se mohou otevřeně kritizovat, ale nepřipojujte se!
 • Zapomínáme na náš status „host“. Jako outsideři je břemeno bývalých kolegů, aby se přizpůsobili.
 • Rozlučte se se všemi, když odcházíte z restaurace.

Věci, které nedělat

Things not to Do in Prague

Obvykle

• V žádném společenském nebo obchodním scénáři nepředpokládejte, že vaše kultura je nadřazená! Mnoho lidí dělá tuto politováníhodnou (i když obvykle nevědomou) chybu. Nepokoušejte se indoktrinovat své české obchodní partnery nebo české přátele svou obchodní filozofií nebo kulturním dědictvím. Raději sledujte a praktikujte skromnost, ale bez přílišné odtažitosti nebo touhy potěšit.

Ukazování ukazováčkem je považováno za neslušné.

V něčím domě

• Nemluvte příliš o politice a podnikání. Společenské poměry jsou omezeny na sociální subjekty a v ČR je poměrně výrazný rozdíl mezi hrou a prací.

• Nedělejte nepořádek. České domy jsou většinou docela malé a udržují se v nich pořádek, takže nesypte žádné drobky a neopírejte se o stěny, protože barva, kterou používá většina domácností, zanechá na oblečení zbytky práškového filmu.

V restauraci nebo hospodě

• Nebuďte příliš vybíraví. Speciální požadavky nejsou běžné, takže se například nepokoušejte objednat vegetariánskou verzi jídla.

Věci ke splnění

Obvykle

• Buďte pokorní. Češi si u lidí cení pokory a skromnosti. Na agresi, okázalost a aroganci se kouká s despektem. Buďte si vědomi a všímejte si vzorců chování a snažte se je co nejvěrněji napodobovat.

• Studujte co nejvíce z české kultury a jazyka. Z pohledu českého člověka je vaše pozice výrazně posílena, pokud projevíte zájem o jejich kulturu.

• Pokuste se pochopit český suchý humor a sarkasmus. Češi dokážou vtipkovat téměř za všech okolností, což jim může někdy přijít trochu drsné. Nebuďte příliš citliví a nereagujte přehnaně na žádné lehkovážné škádlení.

• Nezapomeňte na svátek a narozeniny českých kolegů, které máte. Obojí je považováno za důležité. Seznamte se také s (polo)formalitami, které Češi používají. Tyto dvě události znamenají, že jim musíte koupit kartu nebo žetonový dárek. Přinejmenším byste jim měli dát drink spolu s podáním ruky a vyjádřením dobrého přání pro jejich budoucí štěstí, štěstí a zdraví.

V obchodním nebo obchodním styku

• Ujistěte se, že máte připravené vizitky. Vaši čeští partneři vám kartu dají, tak laskavost vraťte.

• Buďte si vědomi zdvořilého chování v obchodních situacích. Začněte pozdravem a odejděte s rozloučením. Tento zvyk praktikují všichni.

U někoho v domě

• Před vstupem si nezapomeňte zout boty a nazout si pantofle, které pravděpodobně dostanete (to může znamenat, že si musíte vzít ponožky, které nemají díry!).

• Můžete si vzít s sebou několik fotografií své rodiny nebo domova. Jde o běžnou společenskou konvenci, a protože se váš hostitel bude chtít pochlubit svými fotografiemi, je dobré vám to oplatit.

Při návštěvě koncertního sálu nebo divadla

• Správně se oblečte. Nemusí to znamenat kabát a kravatu (i když spousta lidí se takhle obléká), ale tenisky a džíny jsou rozhodně zamračené a mohly by dokonce vyvolat náhlou poznámku.

V restauracích nebo hospodách

• Najděte si místo k sezení, pokud vás někdo neuvítá, když vstoupíte (obvykle se to děje v luxusních prostorách).

• Při placení nezapomeňte číšníka (až vám vystaví účet) instruovat, kolik chcete přidat za jeho spropitné. Nedávejte na stůl spropitné.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button