Atrakce

Kostel svatého Františka Serafína v Assisi

Church of St Francis SeraphV roce 1233 založila sv. Anežka z Čech špitál sv. Bratrstvo františkánů se postupem času přeměnilo s červenou hvězdou na 1. český rytířský řád křížovníků a přešlo na Juditin most. V této oblasti byl navíc ve 13. století založen 1. kostel sv. Františka.

Dnešní kostel byl roku 1688 posvěcen pražským arcibiskupem Johannem Friedrichem von Waldstein na počest sv. Františka z Assisi. Tento kostel byl postaven jako centrální budova s obrovskou kupolí. Jeho půdorys patra presbytáře má tvar miniaturního kříže, zatímco čtvercová loď a kaple jsou vytyčeny ve tvaru velkého kříže. Některé sochy českých patronů jsou na fasádě kostela v různých výklencích.

Vnitřek kostela byl také bohatě vyzdoben. Uvnitř visí vzácně vídané obrazy od umělce Wenzel Lorenz Reiner. Obrázky 4 evangelistů se objevují na klenbě kupole mezi štuky, které vytvořil Tomasso Soldatti. Na podloubí nad oltářem je obraz Nanebevzetí Marie, Konstantinovy bitvy a Zdobení archy úmluvy na Chrámové hoře. Reinerova freska Poslední soud tuto kopuli zcela zakrývá. Reiner také produkoval olejomalbu na kovy zobrazující církevní otce; tyto najdete na příspěvcích. Dalším uznávaným malířem byl Johann Christoph Lischka. Jeho alegorické postavy a andělé jsou zobrazeny na stropě presbytáře, fresky uvnitř kaple sv. Jana Křtitele a Nejsvětější Trojice a andělské fresky nad vchodem do kostela. Dále namaloval 4 postavy hlavních ctností (Střídmost, Obezřetnost, Odvaha a Spravedlnost), Klanění tří králů a Klanění pastýřů. Lischkův obraz Svatý František Stigmata je na hlavním oltáři od J. Dobnera. Rudá hvězda s křižovnickými rytíři vlastní kostel římských katolíků.

Kostel se nachází na Křižovnickém náměstí 3 na Starém Městě. Otevírací doba je od dubna do listopadu od 10:00 do 19:00 s výjimkou koncertů a bohoslužeb.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button