Συνοικίες της πόλης

Διοίκηση και Δομή του Δήμου της Πράγας

Το Δημαρχείο της Πράγας είναι η τοπική και περιφερειακή αρχή της πρωτεύουσας της Πράγας. Ο νόμος ορίζει το πεδίο εφαρμογής του για την πόλη της Πράγας και το διάταγμα της πόλης για το Καταστατικό της πόλης της Πράγας. Οι δραστηριότητες και η οργανωτική δομή του δήμου ρυθμίζονται από κανόνες που εκδίδονται με ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Πράγας. Ο δήμος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται από την τοπική αρχή ή το δημοτικό συμβούλιο και ασκεί τις εξουσίες του κράτους της πρωτεύουσας. Ορισμένες ανεξάρτητες και εξουσιοδοτημένες εξουσίες της πόλης της Πράγας εκχωρούνται βάσει του καθεστώτος της πόλης σε δημοτικές περιφέρειες. Κατά την άσκηση των κατ’ εξουσιοδότηση εξουσιών, ο δήμος υπερισχύει των δημοτικών διαμερισμάτων, διέπει την άσκηση της δικαιοδοσίας τους και αναθεωρώντας τις αποφάσεις τους. Το Δημαρχείο της Πράγας απασχολεί περίπου 1800 άτομα.

Ο δήμος λειτουργεί σε πολλά κτίρια σε διαφορετικές τοποθεσίες στην Πράγα, και η έδρα του είναι το Νέο Δημαρχείο στην πλατεία Marienplatz στην Παλιά Πόλη. Το δεύτερο σημαντικό κτίριο είναι το Skoda Palace στην οδό Jungmann στη Νέα Πόλη, που μισθώθηκε στον δήμο.

Στα μέσα ενημέρωσης χαμηλότερης ποιότητας, και μερικές φορές στην καθομιλουμένη, ο δήμος αναφέρεται λανθασμένα ως Δημοτική Συνέλευση της Πράγας ή άλλες εκλεγμένες αρχές της πόλης (π.χ. Δημοτικό Συμβούλιο της Πράγας) για να τον διακρίνουν από τα δημοτικά διαμερίσματα.

Η θέση της Πράγας στην Τσεχική Δημοκρατία

Η Πράγα είναι η πρωτεύουσα της Τσεχικής Δημοκρατίας, και ως εκ τούτου, είναι η τακτική έδρα των κεντρικών της αρχών. Επιπρόσθετα, από τις 24 Νοεμβρίου 1990, είναι στην πραγματικότητα μια επανακαταστατική πόλη, αλλά έχει ένα ειδικό καθεστώς δήμων και περιφερειών ταυτόχρονα. Η Πράγα δεν υπόκειται στον Νόμο για τους Δήμους (Αρ. 128/2000 Συντ.) και στον Νόμο για τις Περιφέρειες (Αρ. 129/2000 Συντ.). Ωστόσο, ισχύει ειδικός νόμος για την πόλη της Πράγας (Αρ. 131/2000 Συντ.). Αυτός ο νόμος αναφέρεται στο καθεστώς του, αλλά η ίδια η Πράγα δεν περιλαμβάνεται στις νόμιμες πόλεις. Η Πράγα εκδίδει για την επικράτειά της δικούς της νόμους, διατάγματα και κανονισμούς, οι οποίοι δημοσιεύονται στη Συλλογή Νόμων της Πόλης της Πράγας. Στην Πράγα υπάρχει και η έδρα του διοικητικού οργάνου της Κεντρικής Περιφέρειας.

Κτηματογράφηση

Κτηματολογική Επικράτεια της Πρωτεύουσας της Πράγας

Μέχρι το 1949, οι διοικητικές περιφέρειες, εκτός από το 1947, αποτελούνταν από μία ή περισσότερες ολόκληρες κτηματολογικές ενότητες, τα πρώην χωριά ή πόλεις. Από το 1949 υπήρξε μια θεμελιώδης αλλαγή στη διοικητική δομή. Έκτοτε, τα σύνορα πολλών περιοχών πόλεων, διοικητικών περιοχών και δήμων είναι ανεξάρτητα από τα όρια των κτηματολογικών περιοχών. Ορισμένες κτηματολογικές περιοχές χωρίζονται έτσι σε πολλές διοικητικές και αυτοδιοικούμενες περιφέρειες πόλεων. Οι περιοχές κτηματογράφησης (για παράδειγμα, Vinohrady και Smíchov) εξακολουθούν να είναι σχετικές, ειδικά για την καταχώριση γης και ιδιοκτησίας και την επισήμανση κτιρίων. Η Πράγα αποτελείται από 112 κτηματολογικές περιοχές διαφορετικού μεγέθους, χαρακτήρα και σημασίας.

Σημαντικές Περιφέρειες

Κέντρο πόλης: Παλιά Πόλη, Νέα Πόλη, Josefov, Μικρή πόλη, Κάστρο της Πράγας, Vyšehrad

Μεγάλες συνοικίες κοντά στο κέντρο της πόλης: Smíchov, Vinohrady, Nusle, Vršovice, Žižkov, Karlín, Libeň, Vysočany, Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Braník

Περιφερειακή Διεύθυνση

Το 1960, ιδρύθηκαν δέκα περιφέρειες, και αυτές οι περιφέρειες επεκτάθηκαν σε νέους δήμους και πλήρωσαν τη χώρα σύμφωνα με το Νόμο για την Εδαφική Διαίρεση. Οι περιφέρειες αυτές ήταν αρχικά διοικητικές και αυτοδιοικητικές περιφέρειες. Οι κάτοικοι των περισσότερων περιοχών ήταν υπόλογοι απευθείας στην Εθνική Επιτροπή της Περιφέρειας (αργότερα Επαρχιακό Γραφείο). Ωστόσο, σε μεταγενέστερες συνδεδεμένες κοινότητες, παρέμειναν ως ενδιάμεσοι τοπικές, εθνικές επιτροπές (τοπικές αρχές), οι οποίες επίσης εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της κατάλληλης περιφέρειας. Από το 1990, όμως, αυτές οι περιφέρειες δεν είναι αυτοδιοικούμενες περιφέρειες και από το 2001 δεν έχουν ούτε εδαφικές-διοικητικές περιφέρειες. Σήμερα, σύμφωνα με αυτά οργανώνονται δίκαια δικαστήρια, ταχυδρομεία ή διάφορες διοικητικές εταιρείες.

Κατάλογος των δέκα περιφερειών βάσει του νόμου αριθ. 36/1960 Coll. Κάθε περιοχή έχει τη δική της συνοικία της πόλης που πλέον αποτελεί την επικράτεια της περιφέρειας:

Πράχα 1: Πράχα 1
Πράχα 2: Πράχα 2
Πράχα 3: Πράχα 3
Praha 4: Praha 4, Praha-Kunratice, Praha 11, Praha-Újezd, Praha-Šeberov, Praha 12, Praha-Libuš
Praha 5: Praha 5, Praha-Slivenec, Praha 13, Praha-Řeporyje, Praha 16, Praha-Velká Chuchle, Praha-Lochkov, Praha-Lipence, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín
Praha 6: Praha 6, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina, Praha 17, Praha-Suchdol
Praha 7: Praha 7, Praha-Troja
Praha 8: Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice
Praha 9: Praha 9, Praha 14, Praha-Dolní Počernice, Praha 18, Praha 19, Praha-Vinoř, Praha-Satalice, Praha-Čakovice, Praha 20, Praha 21, Praha-Klánovice, Praha-Koloděěcho,
Praha 10: Praha 10, Praha-Křeslice, Praha 15, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Štěrboholy, Praha-Petrovice, Praha-Dubeč, Praha 22, Praha-Královice, Praha-Nedvěha-Kozratyen, Praha-Nedvěha-Kozratyen,

Districts Map

Το Τμήμα Διοικητικού και Αυτοδιοικούμενου

Η Πράγα έχει 57 αυτοδιοικούμενους περιφέρειες πόλεων που διοικούνται από μια εκλεγμένη τοπική αρχή και ένα συμβούλιο, τον δήμαρχο και το περιφερειακό γραφείο. Από την ίδρυση των περιφερειών των πόλεων, οι αρχές ορισμένων περιοχών πόλεων είχαν ανατεθεί ορισμένες από τις εξουσίες της κυβέρνησης, ακόμη και για άλλες συνοικίες της πόλης.

Από την 1η Ιουλίου 2001, αυτό το επίπεδο αρμοδιοτήτων έχει χωριστεί σε 22 διοικητικές περιφέρειες σε ολόκληρη την Πράγα. Εάν στους χάρτες ή στο κείμενο που συνδέεται με την Πράγα υπάρχει αναφορά σε «διοικητική περιφέρεια», συνήθως σημαίνει τη διοικητική περιφέρεια αυτών των εξουσιών και επιπέδων. Από την 1η Ιανουαρίου 2002, το όνομα αυτών των 22 περιοχών πόλεων είναι η λέξη Πράγα με τον αντίστοιχο αριθμό και το ίδιο όνομα χρησιμοποιείται για τη διοικητική περιφέρεια των διευρυμένων αρμοδιοτήτων της. Μερικές από αυτές τις 22 συνοικίες πόλεων έχουν αυτές τις εξουσίες μόνο για την επικράτειά τους. άλλοι έχουν αυτές τις εξουσίες ακόμη και για άλλες συνοικίες της πόλης.

Ωστόσο, η επικράτεια των περισσότερων από τις 22 διοικητικές περιφέρειες (όλες εκτός από την Πράγα 1-3) δεν είναι πανομοιότυπη με τις εδαφικές περιφέρειες σύμφωνα με τον νόμο περί εδαφικής διαίρεσης, που υπήρχε αρχικά (πριν από το 1990), καθώς και διοικητικές περιφέρειες και είχαν το δικό τους σώμα (ONV). Η κυβέρνηση και οι βουλευτές επανειλημμένα καταθέτουν προτάσεις για την κατάργηση του παλιού διχασμού.

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε επίσης
Close
Back to top button