Attraktioner

Strahovklostret

Klostret, som blev känt som Strahovklostret (Strahovský klášter), var inte mycket av en framgång förrän 1143, när en grupp från premonstratensorden bosatte sig här. Premonstratensorden är en romersk-katolsk order av kaniker som grundades år 1120 av S:t Norbert. De är även kända som norbertianer eller vita kaniker. Under kommunisttiden var klostret stängt och många munkar fängslades. Senare efter det att kommunistregimen kollapsat, återvände de hit 1990. Klosterområdet omfattar S:t Rochus kyrka, Vår Uppstigande Frus kyrka, där Mozart sägs ha spelat på orgeln 1787, Strahov Bildgalleri och det unika Strahov-biblioteket.

StrahovklostretDet magnifika biblioteket ligger i stora salar och är dekorerat med takfresker i barock stil. Det är det största monastiska biblioteket i landet med två barocksalar och är mer än 800 år gammalt. Biblioteket innehåller mer än 130,000 volymer, däribland 2,500 böcker publicerade före år 1500, tillsammans med över 3,000 manuskript. Den äldsta boken är Strahov-evangeliet från 800-talet. Andra verk inkluderar de från berömda tryckare som Christophe Plantin från Antwerpen.

Det finns en två våningar hög Filosofisal från 1780 och hela taket är täckt med en härlig komposition med namnet Mänsklighetens Andliga Utveckling av Franz Maulbertsch. I lobbyn utanför salen finns ett kuriosakabinett som du bara måste se.

Denna korridor tar dig till Teologisalen (med ett välvt tak i barockstuckatur) med anor från 1679, byggt av Giovanni Orsi. Teologisalen har väggar klädda med detaljerade snidade bokhyllar, fyllda med dyrbara volymer och manuskript. Skriv ditt namn på ett riskorn på Miniatyrmuseet.

Strahovklostret

Relaterade artiklar

Back to top button