การเข้าเมือง

การเข้าเมืองระเบียบเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและข้อบังคับเกี่ยวกับวีซ่า

กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็กเป็นสมาชิกในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2004 จึงมีข้อบังคับการเข้าเมืองสำหรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่แตกต่างกับนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ

พลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

พลเมืองจากประเทศในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปต้องใช้เพียงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวในการเดินทางเข้าประเทศ ข้อกำหนดนี้ยังรวมถึงพลเมืองจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเคนสไตน์ซึ่งสามารถเดินทางได้อิสระในเขตเศรษฐกิจยุโรป

พลเมืองจากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป รวมทั้งประเทศไทย

นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่นๆ ต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน รวมทั้งต้องใช้วีซ่าด้วยในบางกรณี สำหรับคนไทย จะต้องใช้วีซ่ากลุ่มเช็งเกนซึ่งสามารถขอได้จากสถานทูตสาธารณรัฐเช็กในกรุงเทพ ถ้าคุณถือสิทธิผู้อาศัยหรือวีซ่าของประเทศในกลุ่มเช็งเกนอื่นๆ คุณก็ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเข้าเมืองสำหรับการพำนักไม่เกิน 3 เดือนหรือไม่เกินกำหนดวีซ่า ขอแนะนำให้คุณสมัครขอวีซ่าอย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง รายชื่อประเทศที่พลเมืองจะต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสาธารณรัฐเช็กสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

สถานทูตเช็กในกรุงเทพฯ

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสาธารณรัฐเช็ก/ประเทศในกลุ่มเชงเกน

จากนี้หากท่านต้องการทำนัดหมายสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภท (รวมถึงวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน) ท่านต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ VisaPoint (www.visapoint.eu) เพื่อกำหนดวันนัดหมายที่ท่านสะดวก VisaPoint เดิมเป็นเว็บไซต์สำหรับการสมัครวีซ่าระยะยาวเท่านั้น ปัจจุบันให้บริการลงทะเบียนสำหรับนักท่องเที่ยวรายบุคคลและนักท่องเที่ยวกลุ่มขนาดเล็กที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสาธารณรัฐเช็ก/ประเทศในกลุ่มเชงเกน สำหรับตัวแทนท่องเที่ยวและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการทำนัดหมายเป็นกลุ่มให้กับลูกค้าหรือสมาชิกในคณะ กรุณาติดต่อแผนกวีซ่าของสถานทูตโดยตรง การนัดหมายสามารถกำหนดวันล่วงหน้าได้ 3 เดือน ในกรณีที่วันที่ท่านเลือกถูกจองเต็มแล้ว ท่านจะได้รับการติดต่อให้ยื่นคำร้องขอทำนัดหมายเข้ามาใหม่ภายใน 2-3 วัน

ศูนย์บริการรถสนามบินปราก ให้บริการในราคาประหยัด จองสะดวก และรับส่งอย่างรวดเร็วจากสนามบินปราก (สนามบินวาสลาฟ ฮาเวล ปราก)  ให้บริการพร้อมข้อเสนออันหลากหลาย ตั้งแต่รถโดยสารรับส่งราคาประหยัดจนถึงแท็กซี่และรถลิมูซีนส่วนตัว  แนะนำโดย TripAdvisor

Back to top button