Przyjeżdżając do Pragi

Przyjeżdżając do PragiCzechy od 2004 roku są członkiem Unii Europejskiej. Obywateli UE obowiązują inne przepisy niż turystów z pozostałych stron świata. Dokument tożsamości należy jednak zawsze mieć przy sobie.

Obywatele UE

Obywatele Unii Europejskiej muszą przy wjeździe do Czech okazać paszport lub inny ważny dokument tożsamości. Dotyczy to również obywateli Szwajcarii, Islandii i Lichtensteinu, którzy posiadają prawo do swobodnego poruszania się w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Obywatele spoza UE

Odwiedzający, będący obywatelami innych krajów muszą posiadać ważny jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy od daty przyjazdu paszport, a w niektórych przypadkach również wizę turystyczną. Listę krajów, których dotyczy obowiązek wizowy można znaleźć na stronach czeskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.mzv.cz).

Układ z Schengen

Z dniem 21 grudnia 2007 roku Czechy dołączają do grupy państw, które przyjęły tzw. Układ z Schengen. Obywatele tychże krajów mogą przekraczać granice państw członkowskich bez kontroli granicznych. Wciąż jednak pozostaje obowiązek wożenia z sobą paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

Podróżowanie ze zwierzętami

Aby przyjechać do RCz z psami, kotami i fretkami należy wypełnić kilka formalności:

  • identyfikacja zwierzęcia –możliwy jest tatuaż lub oznaczenie mikrochipem, od 2 lipca 2011 chip jest obowiązkowy dla psów, kotów i fretek,
  • paszport zwierzęcia w hodowli komercyjnej – dokument identyczny w całej UE,
  • szczepienie przeciwko wściekliźnie – obowiązkowe dla zwierząt powyżej 3 miesięcy, badania serologiczne na wściekliznę – prowadzi zazwyczaj weterynarz wraz ze szczepieniem.

Kwoty celne

Z dniem wstąpienia RCz do UE skończyły się kontrole celne na granicy państwa, kontrole pozostały wyłącznie na granicy zewnętrznej UE. Dlatego też z kontrolą celną można się spotkać wyłącznie na lotniskach międzynarodowych.
Zwolnienie towarów wwożonych do UE z opłat celnych, VAT i akcyzy odnosi się do towarów wwożonych okazjonalne na potrzeby własne.

Zwolniony jest towar do wartości 300 EUR na osobę, w transporcie lotniczym jest to 430 EUR na osobę, w przypadku podróżnych poniżej 15 lat jest to 200 EUR na osobę. Do całkowitej wysokości towaru zwolnionego od cła nie są wliczane wyroby tytoniowe, alkohol i materiały napędowe, jak również towar, który zostanie wprawdzie wwieziony, ale zamierzasz go ponownie wywieźć, oraz lekarstwa na potrzeby własne.

W przypadku wyrobów tytoniowych zwolnienie z cła, VAT i akcyzy odnosi się do następujących ilości: 200 szt. papierosów, lub 100 szt. cygaretek do 3 gramów, lub 50 szt. cygar, lub 250 g tytoniu luzem.

Import alkoholu jest zwolniony z cła, VAT i akcyzy w następujących ilościach:

  • ogółem 1 litr alkoholu i napojów alkoholowych o zawartości powyżej 22 % obj. lub spirytusu niedenaturowanego o zawartości co najmniej 80 % obj.
  • ogółem 2 litry alkoholu a i napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 22 % obj.
  • ogółem 4 litry (niemusującego) wina a 16 litrów piwa.

Jeżeli wwozisz gotówkę w walucie czeskiej lub obcej, ewentualnie czeki, bony wymienialne na pieniądze, narzędzia inwestycyjne, metale szlachetne lub kamienie o wartości przekraczającej 10 000 EUR, należy to zgłosić pisemnie organom celnym.

Back to top button