SAAPUVAT

SAAPUVAT

Saapuminen Tšekin tasavallan alueelle

Tšekin tasavallasta tuli Euroopan unionin jäsen vuonna 2004. Euroopan unionin kansalaisia koskevat eri säännöt kuin muualta maailmasta tulleita turisteja. Henkilöllisyystodistus on kuitenkin aina tarpeen.

Euroopan unionin kansalaiset

Euroopan unionin kansalaiset tarvitsevat Tšekin tasavallan alueelle päästäkseen passin tai muun voimassaolevan henkilöllisyystodistuksen. Sama koskee myös Sveitsin, Norjan, Islannin ja Liechtensteinin kansalaisia, joiden vapaa liikkuvuus on turvattu Euroopan talousalueen puitteissa.

Muut kuin Euroopan unionin kansalaiset

Muualta maailmasta tulevat vierailijat tarvitsevat passin, joka on voimassa vähintään 6 kuukautta saapumispäivämäärästä ja joissakin tapauksissa myös matkustusviisumin. Luettelo valtioista, joiden kansalaiset tarvitsevat viisumin päästäkseen Tšekin tasavaltaan, löytyy Tšekin tasavallan ulkoasiainministeriön Internet-sivuilta.

Chengenin sopimus

Tšekin tasavalta liittyy 21.12.2007 niiden maiden joukkoon, jotka soveltavat niin sanottua Schengenin sopimusta. Näiden valtioiden alueella voivat sopimusvaltioiden kansalaiset ylittää rajan ilman rajatarkastusta. Tästä huolimatta säilyy velvollisuus pitää mukanaan passia tai henkilöllisyystodistusta.

Matkustaminen eläinten kanssa

Koirien, kissojen ja frettien kanssa Tšekin tasavaltaan ja sen alueella matkustamista koskevat vaatimukset:

  • eläimen tunnistusmerkintä – tatuointi tai mikrosiru, 2. heinäkuuta 2011 alkaen on mikrosiru pakollinen koirille, kissoille ja freteille,
  • lemmikkieläinpassi – koko EU:ssa käytettävä yhtenäinen todistus,
  • raivotautirokotus – pakollinen kolmea kuukautta vanhemmille eläimille, serologinen tutkimus raivotaudin varalta – tämän tekee yleensä eläinlääkäri rokotuksen yhteydessä.

Tullikiintiöt

Tšekin tasavallan liittyessä EU:hun lopetettiin tullitarkastukset valtion rajoilla, tarkastuksia suoritetaan vain EU:n ulkorajoilla. Siksi tarkastuksia on vain kansainvälisillä lentokentillä. EU:n alueelle tuotavien tavaroiden vapautus tullimaksuista, ALV:sta ja valmisteveroista koskee vain henkilökohtaiseen käyttöön tuotavia tavaroita.

Tämä vapautus koskee tavaroita, joiden yhteenlaskettu arvo ei ylitä 300 euroa henkeä kohti, lentoliikenteessä 430 euroa henkeä kohti ja alle 15-vuotiailla matkustajilla 200 euroa henkeä kohti. Maksuista vapautettujen tavaroiden kokonaismäärään ei lasketa tupakkatuotteita, alkoholia ja polttoaineita, eikä tavaroita, jotka matkustaja aikoo pois lähtiessään viedä taas mukanaan, eikä myöskään henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettuja lääkkeitä.

Tupakkatuotteet on vapautettu tullimaksuista, ALV:sta ja valmisteveroista seuraaviin määriin saakka: 200 savuketta, tai 100 korkeintaan 3 g painavaa pikkusikaria, tai 50 sikaria, tai 250 g piippu- tai savuketupakkaa.

Alkoholin tuonti on vapautettu tullimaksuista, ALV:sta ja valmisteveroista seuraaviin määriin saakka:

  • yhteensä 1 litra yli 22 til% alkoholia tai alkoholipitoisia juomia tai vähintään 80 til% denaturoimatonta väkiviinaa,
  • yhteensä 2 litraa korkeintaan 22 til% alkoholia tai alkoholipitoisia juomia,
  • yhteensä 4 litraa hiilihapotonta viiniä ja 16 litraa olutta.

Tuotaessa maahan käteistä rahaa Tšekin kruunuissa tai muussa valuutassa, shekkejä, rahaksi vaihdettavia maksuosoituksia, sijoitusvälineitä tai arvometalleja tai -kiviä yli 10 000 euron suuruisen määrän arvosta, on tästä tehtävä kirjallinen ilmoitus tulliviranomaisille.

Back to top button