ANKOMMANDE

ANKOMMANDETjeckiska republiken är sedan år 2004 medlemmar av Europeiska unionen, för invånare i EU gäller andra regler än för turister från andra delar av världen. Legitimation är ändå alltid nödvändigt att ha med sig.

Medborgare i EU

Invånare i Europeiska unionen behöver för att komma in på Tjeckiska republikens territorium, ett rese pass eller en annan gällande legitimation. Detta gäller även för medborgare i Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein, vilka har försäkrad fri rörlighet inom ramen för det Europeiska handelsområdet.

Medborgare utanför EU

Besökare från andra länder behöver ett rese pass som är giltigt längre än 6 månader från inrese datumet och i några fall även ett inrese visum. En lista över staterna som har visum tvång med Tjeckiska republiken hittar du på tjeckiska Utrikesdepartementets (www.mzv.cz) hemsida.

Schengen avtalet

Från den 21. 12. 2007 anslöts Tjeckiska republiken till länderna som gått med på det så kallade Schengen avtalet. På dessa länders territorium får medborgarna i avtalets stater träda över gränsen utan gränskontroll. Trotts detta finns skyldigheten att ha med sig ett rese pass eller annan legitimation.

Att resa med husdur

Att resa till och i Tjeckiska republiken med hund, katt och illrar, kräver att några åtgärder uppfylls:

  • id handlingar för djuret – både tatuering eller märkning med mikrochip godkänns, från den 2 juli 2011 är chip obligatoriskt för hundar, katter och illrar,
  • djurpass i husdjursuppfödning – enhetligt dokument i hela EU,
  • vakcination mot rabies – är obligatoriskt för djur från 3 månader och äldre, serum undersökning för rabies – detta görs enligt föreskrifterna av en vetrinär tillsammans med vaksinationen.

Tull kvoter

I och med anslutningen a v Tjeckiska republiken till EU upphörde tullkontrollerna vid stats gränserna, och kontrollerna finns bara kvar vid de yttre av EUs gränser. Därför träffar du endast på tullkontroller på internationella flygplatser.

Befrielse från tull, moms och påläggs skatter på varor som förs in i EU, gäller för varor som förs in tillfälligt för eget bruk.
Befriade är varor till ett värde på upp till 300 EUR per person, för flygtransporter är det 430 EUR per person, för resande under 15 år är det 200 EUR per person. Till det totala värdet av befriade varor räknas inte tobaksvaror, alkohol och bränsle, vidare varor som du tar med dig, men har för avsikt att ta med dig därifrån igen, och också läkemedel för personligt bruk.

Hos tobaksvaror gäller befrielse från tull, skatt och moms för följande kvantiteter: 200 cigaretter, eller 100 cigarriller upp till 3 gram, eller 50 cigarrer, eller 250 g piptobak.

Införsel av alkohol är befriad från tull, skatt och moms för följande kvantiteter:

  • max 1 liter aklohol och alkoholhaltiga drycker med ett innehåll över 22% vol, eller denaturerad sprit till mängden minst 80% vol.
  • max 2 liter alkohol och alkoholhaltiga drycker med ett akohol innehåll på max 22% vol.
  • max 4 liter vin (ej mouserande) och 16 liter öl.

Om du för in kontanta pengar i tjeckisk eller utländsk valuta, eller i check, värdepapper som går att växla till pengar, investerings medel, ädla metaller eller ädelstenar till ett värde över 10 000 EUR, måste du skriftligen anmäla detta till tull organisationen.

Back to top button