คำแนะนำ & เคล็ดลับ

ปราการความแตกต่างทางภาษา

Communication, Language Barrierแม้ว่าคนมากมายจะคิดว่าปราการของความแตกต่างทางภาษาในสาธารณรัฐเช็คนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรป แต่ในความเป็นจริงแล้วการสื่อสารในภาษาสเปนหรือภาษาอิตาลีจะง่ายกว่าในหลาย ๆ เมืองของสาธารณรัฐเช็ค เมื่อสมัยการล่มสลายของม่านเหล็กที่เกิดขึ้นปีค.ศ. 1989 มีคนไม่มากนักที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปในปัจจุบันคนงานชาวเช็คส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกับชาวเช็ครุ่นใหม่ทั่วไป

เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักที่ใช้สื่อสาร และไม่ใช่ทุกคนจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และนี่ก็สามารถสร้างปัญหาในการสื่อสารได้  นี่น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับเมื่อเราพบพนักงานเสมียนหรือพนักงานลูกค้าสัมพันธ์อายุมากกว่า 40 ปี อย่าคาดหวังว่าผู้อื่นจะเข้าใจคุณและหากคุณไม่คาดหวังเช่นนั้นแล้วคุณก็ควรมองหาหนทางอื่นที่จะสามารถสื่อสารในสิ่งที่คุณต้องการ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการซื้อตั๋วรถไฟ วิธีที่ง่ายที่สุดคือเขียนจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการจะไป ตลอดจนเวลาที่คุณต้องการจะเดินทางลงบนกระดาษ และถ้าหากว่าคุณสามารถพูดภาษาเยอรมันได้มันจะยิ่งสร้างความสะดวกได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคใต้ของประเทศเนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียในบริเวณนั้นจำนวนมาก

ภาษาสลาฟ

ภาษาเช็คเป็นส่วนหนึ่งของภาษาสลาฟและดังนั้นจึงใกล้เคียงกับภาษาที่ใช้ในประเทศสโลวาเกียและโปแลนด์ตลอดจนถึงประเทศอื่น ๆ สิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับภาษาสลาฟคือการออกเสียงคำต่าง ๆ อันที่จริงคำเหล่านี้บางครั้งยากมากที่จะออกเสียงถึงกับที่ผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์กลุ่มแรกชื่อไซริลและเม็ทโธดิอุสที่เดินทางมายังยุโรปตะวันออกลงมือประดิษฐ์พยัญชนะและสระขึ้นใหม่ทั้งหมดซึ่งรวมเอาเสียงในภาษาสลาฟไว้ด้วย พยัญชนะและสระเหล่านี้เรียกว่าไซริลลิคและยังคงใช้อยู่มาจนทุกวันนี้ในบางประเทศ เช่น เซอร์เบียและรัสเซีย

พยัญชนะและสระโรมัน

สาธารณรัฐเช็คในปัจจุบันนี้ไม่ใช้พยัญชนะและสระไซริลลิคอีกต่อไปแล้วแต่กลับใช้พยัญชนะและสระของโรมันแทนซึ่งก็เป็นพยัญชนะและสระที่ใช้กันทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีภาษาทั้งถิ่นรวมอยู่มาก สังเกตได้จากเครื่องหมายบนตัวอักษรและคำต่าง ๆ ซึ่งมันทำสร้างเสียงที่แตกต่างกันออกไป การออกเสียงสูง (á, é, í, ó, ú, ý) หมายถึงคุณออกเสียงสระนี้ช้า ๆ มันไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงการย้ำซึ่งต้องลงเสียงที่พยางค์แรกแทน พยัญชนะ c ออกเสียง “ts” เสมอ (เหมือนกับคำว่า “cats”) เสียงต่ำ (háček) เครื่องหมายที่อยู่ข้างบนตัวอักษร č, š, or ž ออกเสียงเหมือน “ch,” “sh”, หรือ “zh” (เหมือนคำว่า “leisure”) เครื่องหมายเสียงต่ำที่อยู่บนพยัญชนะ ě ออกเสียงเหมือนคำว่า “yeh”

พยัญชนะ ř

ภาษาสลาฟมีหนึ่งเสียงที่ไม่ปรากฏในภาษาใด ๆ ในโลกและนี่ก็คือพยัญชนะ ř (เหมือนกับคำว่า “Dokořán”) เสียงนี้เหมือนการข้ามเสียงระหว่าง “zh” และออกเสียง “r” ไปพร้อม ๆ กัน พยัญชนะที่น่าจะมีปัญหาอีกตัวหนึ่งก็คือ ň ซึ่งออกเสียงเหมือน “ny” ในคำว่า canyon เสียงเหล่านี้ส่วนใหญ่จะยากในการออกเสียง นักท่องเที่ยวสามารถหาทางออกได้ด้วยการออกเสียง “r” หรือ “n” แทนได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button