Råd & Tips

Att komma över språkbarriären

Att komma över språkbarriärenÄven om många människor tror något annat så är språkbarriären i Tjeckien inte större än i något annat europeiskt land – i själva verket är det enklare att kommunicera i de flesta tjeckiska städer än det är att kommunicera i Spanien eller Italien. När Järnridån föll 1989 fanns det inte många engelsktalande i landet, men så är inte längre fallet. De flesta tjeckiska arbetarna inom turistnäringen talar nu engelska, liksom nästa alla yngre tjecker.

Liksom i alla icke-engelska länder kan inte alla tala engelska dock, och detta kan leda till kommunikationsproblem. Detta är mest troligt när man möter någon över 40, som arbetar som en kontorist eller inom kundservice. Förvänta dig inte att folk ska förstå dig, och om de inte gör det, tänk ut andra sätt att nå fram. Till exempel, om du ska köpa en tågbiljett, skriv helt enkelt ned den destination du vill åka till samt tiden på ett papper. Dessutom, om du råkar tala lite tyska, kan det vara praktiskt särskilt i söder eftersom det finns många österrikiska turister här.

Det tjeckiska språket är en del av de slaviska språken och därför nära besläktat med de i såväl Slovakien och Polen, som i andra länder. Det svåraste med alla slaviska språk är oftast ordens uttal. Faktum är att de är så svåra att uttala att när de första kristna missionärerna, Kyrillos och Methodios, kom till Östeuropa, uppfann de ett helt nytt alfabet som inkluderade de slaviska ljuden. Detta kallas det kyrilliska alfabetet och används fortfarande i länder som Serbien och Ryssland.

Tjeckien använder inte längre det kyrilliska alfabetet utan använder istället det romerska alfabetet – samma alfabet som används av majoriteten i världen. Det finns dock fortfarande många diakritiska tecken – markeringar ovan ord och bokstäver – och dessa leder till många olika ljud. En akut accent (á, é, í, ó, ú, ý) innebär att du dröjer på den vokalen; det indikerar inte betoning, som istället faller på den första stavelsen. Bokstaven c låter alltid som ett “ts” (som i “cats”). Den lilla accenten (háček) över č, š, eller ž får det att låta som “ch”, “sh”, eller “zh” (som i “leisure”). Den lilla accenten över ě får det att låta som “yeh.”

Det tjeckiska språket har ett ljud som inte återfinns i något annat språk i världen, och detta representeras av bokstaven ř (som i “Dokořán”). Detta ljud är som en korsning mellan “zh” och ett rullande “r”. En annan potentiellt besvärlig bokstav är ň, som uttalas som “ny” i canyon. Dessa är ofta svåra att få grepp om så det är acceptabelt för utlänningar att helt enkelt ersätta dem med antingen “r” eller “n” ljud.

Relaterade artiklar

Back to top button