Exkurze mimo Prahu

Český Krumlov

Toto půvabné jihočeské město se nachází 180 km od Prahy. Je jedním z mála, které si dodnes zachovaly svůj středověký charakter. Český Krumlov je nazýván perlou Čech. Jeho historické centrum bylo v roce 1992 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Městu dominují dvě národní kulturní památky – hrad a gotický kostel sv. Víta. Hrad je zčásti středověká pevnost, zčásti zámek, nádherně posazený na skále s výhledem na město. Je druhým největším v českých zemích (po Pražském hradě).

Mohutný renesanční zámek, kdysi sídlo mocných pánů z Rožmberků a Schwarzenbergů, ukrývá bohatou sbírku dobového nábytku, vlámských gobelínů, historických zbraní a obrazárnu. Musíte vidět interiér tohoto nádherného hradu a staré město s romantickými uličkami a zrekonstruovanými středověkými domy. Zámek vznikl kolem hradu ze 13. století s gotickými, renesančními a barokními prvky. Prohlídky s průvodcem zahrnují návštěvu sálu masek, tanečního sálu vymalovaného v roce 1748 (postavy hostů, kteří se účastní maškarády).

Domy Latránu, okolí hradu, původně obývali služebnictvo a dvorní písaři. Mezi budovy patří klášter minoritů ze 14. století a pivovar Eggenberg, který dodnes dodává své zásoby na koních a povozech. Pod zámeckými schody se nachází středověký bývalý hospic a kostel sv. Jošta, nyní přestavěný na soukromé byty.

Český Krumlov
Objevte opravdový klenot mezi památkami UNESCO

Doprava z Prahy do Českého Krumlova . Alternativa vlaku nebo autobusu. Rezervujte si levný soukromý minibus od dveří ke dveřím.

Na hlavním náměstí vyniká radnice s atraktivními arkádami a klenbami. Vilém z Rožmberka je pohřben v gotickém kostele sv. Víta z roku 1439. Za pozornost stojí i Latinská škola, nyní hudební škola a bývalá jezuitská kolej, nyní Hotel Růže. Je to vynikající příklad malého středoevropského středověkého města. Městské architektonické dědictví zůstalo nedotčeno díky klidnému vývoji po více než pět století. V roce 1993 zde bylo otevřeno Mezinárodní kulturní centrum Egona Schieleho.

Pohádkovou krásu historického centra Českého Krumlova nejlépe poznáte, když se projdete jeho malebnými úzkými uličkami, zachycenými v pestrobarevných fasádách zdejších měšťanských domů, zajdete do tradičních obchůdků nebo navštívíte některý z mnoha kulturních památek. Události.

Plánování času

Český Krumlov lze prozkoumat jako jednodenní výlet z Prahy, ale abyste si opravdu užili, co toto město nabízí, zvažte pobyt na jednu nebo dvě noci.

Dvěma hlavními atrakcemi v Českém Krumlově jsou zámek a divadlo, ale anglicky mluvících prohlídek je jen několik denně (pro vstup musíte být v doprovodu průvodce). To znamená, že byste si měli zarezervovat místo na těchto prohlídkách hned po příjezdu a poté pracovat na prohlídkách, které jste si zarezervovali. Pokud se vám stane, že zapomenete zarezervovat – nebo se vám to nechce – přes den běží mnoho českých zájezdů, takže na některý z nich můžete vždy skočit. K dispozici jsou anglické informační listy.

Dalším opravdovým vrcholem každého výletu do Českého Krumlova by mělo být pádlo dolů po řece do opatství Zlatá Koruna, které celkem zabere asi tři hodiny. Pro ty, kteří hledají velkolepé vyhlídky, vycházka na Křížový vrch umožní pohled dolů na toto město a jeho nábřeží. Existují i jiná místa, ale jsou docela výklenek – například loutkářství, muzeum mučení a umělecké centrum Egona Schieleho.

Zjistíte také, že být v samotném městě je radost, protože večery poskytují skvělou atmosféru pro ty, kteří chtějí vyrazit na pár drinků. Většina památek ve městě je otevřena od 10 do 17 hodin, i když ve středu jsou zavřené.

Chcete-li prozkoumat Český Krumlov , doporučujeme to udělat buď na soukromé, nebo společné exkurzi jako jednodenní výlet z Prahy. Soukromá exkurze vám dává plnou flexibilitu: můžete si vybrat čas odjezdu, délku pobytu v cílové destinaci, možnost změn (pokud se rozhodnete zůstat déle nebo kratší) a vybrat si buď zkušeného průvodce ve vašem rodném jazyce. jazyk nebo jen řidič poskytující základní znalosti a doporučení o místě. Sdílené výlety sice nabízejí menší flexibilitu, ale odjíždějí v naplánovaných časech a dnech s pevným programem – cena je příznivá a zahrnuje všechny poplatky. Více informací naleznete na našich webových stránkách .

Zámek Český Krumlov

Český Krumlov CastleNa staré město, téměř obtékané řekou Vltavou, dohlíží zámek Český Krumlov s bohatě zdobenou kulatou věží (dospělý/koncese 50/30 Kč). V nabídce jsou tři různé komentované prohlídky: Prohlídka I (dospělý/cena 240/140 Kč v angličtině; jedna hodina) zahrnuje honosné renesanční prostory včetně kaple, barokního apartmá, obrazárny a maškarního sálu, zatímco Prohlídka II (180/ 100 Kč; hodina) návštěva schwarzenberských portrétních galerií a jejich bytů využívaných v 19.století ; a Divadelní prohlídka (dospělí/vstupné 380/220 Kč; 40 minut, úterý až neděle, květen až říjen 10–16 hodin) prozkoumá pozoruhodné zámecké rokokové divadlo doplněné původní jevištní technikou. Putování po nádvořích a zahradách je zdarma.

Otevírací doba zámku

Prohlídky hradu se konají od dubna do října, i když se můžete procházet areálem hradu celoročně. Zámek: duben–květen, září–říjen út–ne 9–12, 1–4; Červenec–srpen út–ne 9–12, 1–5; Věž: duben–říjen út–ne 9.–9. webová stránka

Barokní divadlo (Zámecké divadlo)

Barokní divadla bývala po celé Evropě, ale kvůli nebezpečné praxi používání svíček k jejich zapalování a pravidelného ohňostroje už téměř všechna vyhořela. Jediné dva zbývající a turistům otevřené jsou palác Drottningholm ve Stockholmu a tento, který se nachází na zámku Krumlov. Prohlídka tohoto divadla trvá 40 minut a budete moci sedět v divadle, než vám budou předvedeny různé části strojů pod jevištěm, které umožnily představení – ohňostroje byly odpáleny, aby diváci nemohli viz, což umožňuje rychlé změny scény.

Každý den se koná pouze pět anglických prohlídek, a to proto, že divadlo musí být chráněno před příliš velkým množstvím lidí, kteří šlapou po jeho podlaze. Tyto zájezdy mají maximálně 20 osob a je potřeba si je předem rezervovat, protože jsou velmi oblíbené. Pokud nemluvíte česky, vydejte se pouze v případě, že se můžete dostat na anglické turné, protože české turné bude matoucí pro ty, kteří nemluví tímto jazykem.

Prohlídka divadla stojí 300 Kč plus 10 Kč rezervační poplatek za anglický zájezd (250 Kč + 10 Kč za český zájezd). Divadlo je otevřeno od úterý do neděle od května do října a prohlídky v angličtině začínají v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00 a 15:00. Vstupenku si zakoupíte v pokladně zámku nebo přímo do divadla.

Další památky

Zámecké zahrady (Zámecká Zahrada)

Zámecká zahrada pochází ze 17. století a je jedním z určujících prvků areálu. Je dlouhý 2 300 stop a je rozdělen na dvě odlišné části: spodní část je symetrická a vychází z francouzského stylu, zatímco horní část je drsnější a vychází z anglického stylu.

Art Centrum Egona Schieleho

Počátkem dvacátého století nebylo úctyhodné, klidné město Český Krumlov připraveno na žádné avantgardní umění, zvláště na to, co se týkalo mladých nahých dívek. Přesně to se jim ale dostalo v dílech zmučeného rakouského umělce Egona Schieleho, jehož často groteskní obrazy zde vznikající jsou dnes považovány za poklad města. Obrazy vystavené v „Egon Schiele Art Centru“ odhalují podrobnosti o jeho krátkém českém sídle. Zvládl jen jeden rok hříšného života s Wally Neuzil (předchozí model Gustava Klimta), než ho místní obyvatelé v roce 1911 donutili opustit město. Jeho styl smělosti se však nese i v místním uměleckém centru pojmenovaném po něm tím, že ve svých sálech nabízí širokou škálu návštěvních exponátů, ať už jde o zpracování českého textu nebo ruské videoarty.

Jezuitská kolej

Postaven v roce 1588 v Horní ulici s malebnými malovanými a sgrafitovými okapy. Egon Schiele, expresionistický malíř z Rakouska (1890 až 1918), přijel do Českého Krumlova žít v roce 1911, kde pobýval v chladné chatrči a vytvořil mnoho ohromujících, okouzlujících děl. V devadesátých letech to, co bývalo středověké.

Kostel sv. Víta

Nachází se za náměstím a je stavbou z počátku 15. století s moderními freskami v severní boční lodi, hrobkou Viléma z Rožmberka a vysokými klenbami.

Muzeum mučení

Litovaná obžaloba za sestup města do konzumu. Autentické prostory zavedou návštěvníky do krutých časů středověku, kdy mučení v plném květu. Viníci i nevinní byli mučeni nejkrutějšími metodami a specifickými sofistikovanými mučicími nástroji a nástroji. Na ploše více než 400 m2 je vystaveno téměř 100 exponátů mučících nástrojů. Výstava představuje 10 voskových figurín a dva unikátní audiovizuální efekty: pálení čarodějnic a sťatí hlavy.

Kostel svatého Víta

Tento kostel pochází z 15. století a je jednou z památek, které ve městě musíte vidět. Ve skutečnosti je postaven na místě jiného kostela; proto jeho historie sahá ještě dále než toto. Hlavním lákadlem tohoto místa je, že je ukázkovým příkladem síťové klenby, ale úžasné je také vidět kamenické zdivo – zejména ve svatyni u severní zdi. Dalšími prostory tohoto nádherného kostela, které jistě upoutají pozornost, jsou oltář z 15. století a nástěnné malby nalezené na verandě Late Go. Bývala v něm umístěna Krumlovská madona, ta je nyní uložena v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni. Replika je k vidění v Národní galerii v Praze.

Latrán

Latran, spojený s Vnitřním městem mostem přes Vltavu, byl kdysi hrdým domovem obchodníků a řemeslníků, kteří všichni pracovali pro hrad. Zdejší architektura je místy úchvatná, s několika gotickými a barokními stavbami, jako je klášter minoritů, klášter klarisek a fantastický kostel. V blízkosti je možné vidět i jedinou zbývající městskou bránu, která se jmenuje Budějovická.

náměstí Svornost

Toto náměstí je domovem mnoha různých památek, ale první si nepochybně všimnete Staroměstské radnice, která stojí v rohu a vznikla v 16. století spojením dvou velkých domů. V roce 1716 byl uprostřed náměstí vztyčen Mariánský morový sloup, který vznikl na poděkování za to, že černá smrt do města nedorazila. Socha obsahovala obrazy Madony a svatého Rocha, který byl vzýván k ochraně před morem, který zachvátil Evropu.

Muzeum Seidel

Navštivte toto muzeum fotografie a dozvíte se více o místním fotografovi Josefu Seidelovi. Vystaveny jsou pohyblivé retrospektivní snímky zaznamenávající život v okolních vesnicích na počátku 20. století. Pokud vám obrázky neřeknou celý příběh, možná se budete moci připojit k prohlídce v angličtině. Adresa: Linecká 272; Vstupné 100 Kč. Otevřeno: od 9 do 16 hodin.

Regionální muzeum

Toto muzeum vám vypráví příběh regionálního lidového umění, historie, zařízení atd. Je tu také zajímavý, velmi starý model města o velikosti celé místnosti. Adresa: Horní 152; Vstupné: 50 Kč. Otevřeno: 9:00–12:30 a 12:30–17:00 út–ne.

Muzeum marionet

Tato pobočka pražského Národního divadla marionet, která se nachází v bývalém kostele sv. Jošta, má velkou expozici loutek a marionet z různých staletí. Adresa: Latrán 6; Vstupné: 80 Kč. Otevřeno: 9:00 – 18:00 duben – srpen, 10:00 – 16:00 září a říjen.

Kde jíst

Where to eat in Cesky KrumlovČeský Krumlov je plný středověkých hostinců známých svým tmavým dřevěným nábytkem a výběrem grilovaného masa. Pro čerstvé pstruhy u řeky a šálky skořicové nebo mandlové medoviny (horké nebo studené) podávané v rustikální, intimní atmosféře vyzkoušejte Krčmu U Dvou Marií. Navštivte katakomby hotelu Old Inn ze 13. století osvětlené svíčkami a ochutnejte tradiční českou kuchyni s nádechem gotického kouzla. V Cikánské Jizbě bude vaše jídlo pravděpodobně doprovázet živá lidová hudba. Cafe Laibon je vegetariánská oáza v moři masožravých konkurentů. Vynikající polévky, ohromující seznam čajů a inovativní předkrmy z něj dělají vítěznou volbu na oběd.

Cikánská Jizba (Dlouhá 31; hlavní jídla 100-240 Kč; Otevřeno 15-půlnoc Po-So) V ‚Cikánském pokoji‘ hraje o víkendech živá romská hudba k menu masitých českých oblíbených.

Krčma v Šatlavské (Horní 157; hlavní jídla 120-250 Kč) Nirvana pro milovníky masa, tento středověký grilovací sklep nabízí prskající talíře v temném labyrintu osvětleném svíčkami a mihotavými plameny otevřených grilů.

Hospoda Na Louži (Kájovská 66) V této pivnici obložené dřevem se téměř století nic nezměnilo. Místní i turisté balí Na Louži obří jídla a chutné tmavé pivo z místního pivovaru Eggenberg.

Český Krumlov FestivalHudební akce pořádané v Českém Krumlově

Během letních měsíců je město na mnoha hudebních festivalech ještě nabitější než obvykle. Existuje mnoho hudebních festivalů přímo v průběhu roku: Festival 5 okvětních růží během června je 2denní jamboree s ohňostrojem, středověkými průvody a trhy na ulici. Pořádá se také akce komorní hudby na začátku léta, festival na začátku července a hudební akce v srpnu, která je mezinárodní ( www.festivalkrumlov.cz ). Znalci baletu a opery mohou vystoupit v zámecké zahradě v otáčivém divadle pod širým nebem.

Český Krumlov je po celý rok známý jako pohádkové město. O to výjimečnější to ale bude o Vánocích. Místní vánoční trh, který se koná každý víkend od pátku do neděle, začíná 30. listopadu a potrvá do 6. ledna. Mezi vrcholy programu pro děti patří živý betlém, Mikuláš nebo Vánoce s hradními medvědy

Půjčovna kol

Kola si lze půjčit na nádraží a stojí 150 Kč na den, pokud máte jízdenku na vlak – pokud ji nemáte, budou ceny o něco vyšší. Můžete si je také pronajmout od Hostelu 99 a Vltava Sport Service.

Jízda na koních v Českém Krumlově

Jedním z nových oblíbených sportů je jízda na koni a firmy jako Slupenec Horse Riding ( www.jk-slupenec.cz ), které se nacházejí pár minut jízdy od Českého Krumlova, nabízejí výuku jízdy na koni pro začátečníky i celodenní vychytávky pro ty, kteří mají více Zkušenosti.

Turistické informační centrum

Turistické informační centrum se nachází na Hlavním náměstí a můžete si zde zdarma vyzvednout mapu a zjistit časy všech dopravních spojů do az města. Budete se také moci dozvědět o všech akcích, které se dějí v oblasti, nebo o různých atrakcích, které oblast nabízí. Otevřeno je od 9:00 do 19:00 (20:00 od července do srpna), i když v zimě může být otevírací doba zkrácena. Chcete-li je kontaktovat, volejte 380-704-622 nebo navštivte www.ckrumlov.info ).

Dostávat se tam

Vzdálenost: přes 180 km jižně od Prahy. Autobusy jsou rychlejší a levnější. Autobus ze stanice Florenc (busy ČSAD) nebo Na Knížecí (žluté autobusy StudentAgency); dvě hodiny 30 minut. Jízdenky na autobus stojí kolem 200 Kč. Vlak z Hlavního nádraží jede tři až čtyři hodiny a vyžaduje přestup v Českých Budějovicích (jízdenka stojí kolem 260 Kč). Mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem jezdí také pravidelná vlaková doprava a cesta trvá 45 minut. Pokud jedete vlastním autem, cesta může trvat méně než tři hodiny. Jeďte po dálnici D1 směr Brno a odbočte na jih po silnici E55.

Tip: Rezervujte si exkurzi do Českého Krumlova online .

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button