Městské čtvrti

The New Town

Toto je městská obchodní a obchodní čtvrť, kde sídlí velká nákupní centra, hotely, kina, noční kluby a restaurace rychlého občerstvení. Centrem Nového Města je dlouhý, svažitý bulvár, Václavské náměstí.

Nové Město bylo založeno císařem Karlem IV. v roce 1348. Jednalo se o nejrozsáhlejší urbanistický počin v Praze a ojedinělý ve světě. Tímto aktem sloučil všechna zdejší sídla z období románského slohu rozprostírající se od Těšnova po Vyšehrad a položil základy regulace nové zástavby, které beze změny slouží dodnes. Karlovo náměstí bylo hlavním veřejným prostorem, jehož západní strana přiléhala ke starobylé cestě vedoucí z Vyšehradu na Pražský hrad . Až do husitských válek se zde každoročně konala náboženská pouť evropského významu „Ukazování svátostí, říšských korunovačních klenotů a posvátných ostatků“. Proto bylo plánováno, že náměstí pokryje tak rozsáhlou plochu. Postupem času však oblast kolem Můstku, což je v současnosti spodní část Václavského náměstí, největšího a nejvýznamnějšího pražského bulváru s důležitými obchodními, společenskými a politickými aspekty, získala ekonomickou převahu.

The New Town

Motivy k založení Nového Města byly jistě obchodní i politické. Zdá se však, že v prvních staletích byl tento projekt ekonomicky slabý a příčinou mohou být například husitské nepokoje, které mimo jiné vznikly na Novém Městě. Nové Město je však dnes velmi kultivovanou oblastí a plně rozvíjí pronikavé myšlenky svých zakladatelů.

Cestování po Novém Městě

Asi nejvýhodnějšími stanicemi metra pro tuto oblast jsou Muzeum (v horní části Václavského náměstí) a Můstek (v dolní části Václavského náměstí) s křižovatkami všech linek (A, B a C). Alternativně v této čtvrti leží i Karlovo náměstí na lince B.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button