Městské čtvrti

Břevnov a Bílá Hora

Západně a severovýchodně od Pražského hradu se rozkládá zalesněná a později zemědělsky obdělaná půda. Na západ od Hradčan byl jako první osídlen Břevnov. Biskup sv. Vojtěch zde v roce 993 založil nejstarší benediktinský klášter v Čechách. Z původní stavby se zachovala pouze impozantní románská krypta z 11. století; většina klášterních budov však byla počátkem 18. století barokně upravena. Klášterní kostel sv. Markéty (klášterní kostel sv. Markéty) a klášterní komplex jako celek zachovaly mnohé poklady barokního umění. Západně od Břevnova se nacházejí zbytky zdejší hájenky. Obora Hvězda byla založena Ferdinandem I. (1534) a lesní zvěř se zde chovala až do počátku 19. století; poté byla rezervace přeměněna na park. Název rezervace určil současnou podobu zdejší Hvězdy. Byl navržen v roce 1555 Ferdinandem Tyrolským a stavba je ve skutečnosti postavena na půdorysu šesticípé hvězdy.

Nedaleko Hvězdy se nachází Bílá hora, pro většinu Čechů symbol tragédie. Památník je připomínkou místa, kde se 8. listopadu 1620 setkalo lépe placené žoldnéřské vojsko císařské katolické ligy se špatně placenými českými protestantskými žoldáky. Zmatek, chaos a trapná tlačenice se staly výstižnou charakteristikou profesionální armády. Následujících 300 let byla Česká země pouze habsburskou provincií. Zemská elita emigrovala a zmizela většina českých šlechticů, nejbohatších z města a intelektuálů, včetně slavného „učitele národa“ JA Komenského. 90 % obyvatel Čech byli protestanti; ti, kteří odmítli konvertovat ke katolicismu, museli odejít a jejich majetek byl zabaven. Do konce třicetileté války přišlo české království o polovinu obyvatel. Bílá hora se však stala poutním místem katolíků. Katedrála Panny Marie, která se zde nachází, byla postavena na počátku 18. století a je vyzdobena bohatými freskami KD Asama a VV Reinera.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button