Dzielnice Miasta

Břevnov i Bílá Hora

Zalesione, a potem uprawiane ziemie rozciągają się na zachód i północny wschód Zamku na Hradczanach. Na zachód od Hradczan, Břevnov był pierwszą zaludnioną dzielnicą. Biskup święty Wojciech założył tu w 993 najstarszy klasztor benedyktynów w Bohemii. Jedyne, co zachowało się z oryginalnej budowli to imponująca romańska krypta  z XI wieku; jednak większość budynków klasztoru zostało przebudowanych na początku XVIII stulecia w stylu barokowym. Klasztor świętej Markety (klášterní kostel sv. Markéty) i kompleks klasztorny zachowały wiele barokowych skarbów. Na zachód od Břevnov znajduje się rezerwat dzikich zwierząt. Rezerwat Hvězda został założony przez Ferdynanda I (1534) i trzymano w nim zwierzęta leśne aż do początku XIX wieku; potem przekształcono go w park. Nazwa rezerwatu zadecydowała o wyglądzie obecnej wersji Hvězdy (Letni Pałac Gwiezdny). Został zaprojektowany w 1555 przez Ferdynanda II, księcia Tyrolu, a jego podstawę stanowi sześcioramienna gwiazda.

Niedaleko Hvězdy znajduje się Bílá hora (Biała Góra), symbol tragedii dla większości Czechów. Pomnik jest przypomnieniem miejsca, w którym 8 listopada 1620 dobrze opłaceni cesarscy najemnicy z Ligii Katolików starli się ze źle opłaconymi najemnikami czeskich protestantów. Zamieszanie, chaos i zawstydzający popłoch stały się trafną charakterystyką profesjonalnej armii. Przez kolejne 300 lat czeskie ziemie były jedynie prowincją habsburską. Elita z ziem emigrowała, a większość czeskich szlachciców, najbogatszych miastowych oraz inteligencja, w tym słynny „nauczyciel narodu” J. A. Komenský (Komeniusz), zniknęła. Protestanci stanowili 90% mieszkańców Bohemii; ci, którzy odmówili przejścia na katolicyzm, musieli odejść, a ich własność została skonfiskowana. Pod koniec wojny trzydziestoletniej królestwo czeskie straciło połowę swojej populacji. Jednak Biała Góra została miejscem pielgrzymek dla katolików. Znajdujący się tu Kościół Matki Bożej Śnieżnej (chrám Panny Marie) zbudowany został na początku XVIII wieku i jest bogato zdobiony freskami K. D. Asama i V. V. Reinera.

Podobne artykuły

Przeczytaj także
Close
Back to top button