Zwrot podatku, Ustawodawstwo

TAX FREE

Przy przewozie towarów do Czech, na niektóre z artykułów wprowadzono limity ilościowe. Jeżeli ilość towaru zostanie przekroczona, należy zapłacić podatek, a przewożący jest zobowiązany zgłosić ilość przewożonego towaru na przejściu granicznym.

 

Zwrot podatku

Turyści z krajów spoza UE mogą wystąpić o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) za towar lub usługę, których cena wraz z VAT przekracza wartość 2000 koron. Przekraczając granicę należy przedstawić celnikowi podstemplowany rachunek, druk dotyczący wywozu towaru oraz udowodnić, że towar ma się ze sobą. Pieniądze zostaną zwrócone przy ponownej wizycie w Czechach, bezpośrednio u sprzedawcy lub na praskim lotnisku Ruzynie w firmie pośredniczącej. Prawo do zwrotu podatku zanika po upływie sześciu miesięcy kalendarzowych, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym miał miejsce zakup towaru. www.globalblue.com

 

Przewóz produktów na własny użytek

Ilość przewożonego towaru różni się i jest uzależniona od miejsca, z którego jest przywożony. Pomiędzy krajami UE dozwolony jest przewóz towarów w większej ilości niż w kontakcie z krajami trzecimi. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach internetowych czeskiej Służby Celnej (www.celnisprava.cz).

 

Przewóz pieniędzy

Przy wwozie pieniędzy, czeków podróżnych lub przekazów pieniężnych wymiennych na pieniądze o wartości przekraczającej 15 000 euro istnieje obowiązek zgłoszenia sumy czeskiemu Ministerstwu Finansów za pośrednictwem druków dostępnych w urzędach celnych.

Check Also

Napiwki

Napiwki bywają zwykle zostawiane przez gości na stole. Jeżeli chcecie Państwo wręczyć obsłudze napiwek, należy doliczyć do rachunku około 10% jego wartości, a sumę zaokrąglić w górę.