Råd & Tips

Tax-free, Legislativa

TAX FREE

Vid införande av varor till Tjeckiska republiken gäller för en del varor fastställda gränsvärden. Om denna fastställda mängd överskrids, krävs att skatt betalas och transportören är skyldig att anmäla mängden hos tullen.

Tax-free

En fysisk person som i Tjeckiska republiken inte har permanent uppehållstillstånd eller begränsat uppehållstillstånd (vidare bara ”utländsk fysisk person”) kan kräva att få tillbaka mervärdes skatt som betalts för inköpta varor, om priset på de inköpta varorna inklusive skatt som betalats till en säljare under en dag överstiger 2 000 CZK. Rätten att få tillbaka mervärdesskatten för en utländsk fysisk person uppstår, om de inköpta varorna förs ut ur landet senast inom 30 dagar från inköps dagen, samt att utförseln är bekräftad av gräns tull myndigheten på en blankett som ges ut av Finans departementet. Den utländska fysiska personen är för att få bekräftelse om utförsel av varor skyldig att för gräns tull myndigheten visa ett dokument om inköpet av varan, detta skall vara utställt av säljaren. I dokumentet om varu inköpet är säljaren skyldig att ange hela priset inklusive moms. Rätten att få tillbaka mervärdes skatten kan av en utländsk fysisk person eller av någon med dennes fullmakt kan endast ske hos säljaren som ansvarar för moms inbetalningen. Säljaren är skyldig att betala tillbaka momsen, om den utländska personen eller en person med dennes fullmakt kan visa upp ett dokument om inköpet och en blankett gällande utförsel av varor som är bekräftad av gräns tull myndigheten. Rätten att få tillbaka skatten för en utländsk person upphör om denne inte begär återbetalning hos sen betalnings skyldige, som gjort skatte inbetalningen, inom 3 månader efter att köpet gjorts. www.globalblue.com

Införsel av varor för personligt behov

Införsel mängden av varor skiljer sig mellan destinationerna, från vilka de förs in. Mellan staterna i EU gäller större införda mängder än vid kontakter med tredje land. Mer information om varu begränsningar hittar du på Tjeckiska republikens Tullmyndighets hemsida (www.celnisprava.cz)

Införsel av pengar

Vid införsel av pengar, resecheckar eller postväxlar som kan växlas in till pengar till ett värde större än 15 000 euro är du skyldig att anmäla detta till Finans departementet i Tjeckien, med hjälp av en blankett som finns tillgänglig hos tullmyndigheten.

Relaterade artiklar

Läs också
Close
Back to top button