Valutaväxling

ValutaväxlingPragturister får vanligtvis en överlägsen växelkurs i Prag, på den tjeckiska kronan, jämfört med vad de skulle få i sitt hemland, men nedanstående riktlinjer bör noteras. Reser man från Sverige så brukar många människor växla kronor till euro före sin resa. Detta är dock inte nödvändigt eftersom man kan växla kronor direkt hos många av de rekommenderade valutaväxlingskontoren i Prag, som erbjuder avgiftsfri växling och minsta möjliga marginal mellan valutorna som köps och säljs. Ett annat alternativ är att helt enkelt ta ut dina tjeckiska kronor på en bankomat. Dessa bankomater accepterar alla större kredit- och betalkort, såsom EC/Mastercard, Visa, Visa Electron, American Express och Maestro. Det varierar beroende på banken som utfärdat kortet, men du får vanligtvis en ganska anständig växelkurs, även om ditt kreditkortsföretag förmodligen kommer att debitera dig en blygsam administrationsavgift.

Normalt erbjuder banker en bra växelkurs men de har vanligtvis inte öppet på kvällar eller över helgerna och de tar ut en provisionsavgift på 1% eller 2%. Att växla på hotell är kanske det sämsta valet, eftersom de erbjuder en dålig växelkurs. Trots det brukar inte mindre summor Euro vara något problem att, i stort sett vilken tid som helst på dagen eller natten, växla på ett hotell. Bureaux de change har ganska stora variationer sinsemellan. Till exempel så tar vissa bureaux de change inte ut någon avgift för växling, men de ger inte heller någon bra valutakurs, medan andra tar ut en mycket hög provisionsavgift men erbjuder en överlägsen växelkurs. Det bästa är att fråga först vilken summa pengar du kommer att få och räkna ut den vekliga växlingskursen själv.

Kronan är den officiella valutan och består av hundra Hellers. Småmynt börjar vid enkronorsmynt följt av två kronors, femkronors, tiokronors, tjugokronors och femtiokronorsmynt. Sedlar börjar med hundrakronorssedeln följt av tvåhundra, femhundra, ettusen, tvåtusen och femtusenkronorssedlar.

Den lokala polisen ger råd och informerar: Växla inte pengar på gatan: gatuväxlingsaktivitet är inte tillåten i Tjeckien och du kan luras vid en sådan växling! När du växlar på ett växlingskontor ska du alltid bekräfta den kurs som används för din specifika valuta med kontorets personal. Innan du växlar pengar se till att noga bekräfta all information om växlingen som kontoret tillhandahåller. Om du inte är nöjd med den service du fått på växlingskontoret kan du begära att få göra en klagomålsrapport och använda den för att beskriva anledningen till ditt missnöje med den tillhandahållna tjänsten. Se till att få och förvara en kopia av rapporten.

PAT

Check Also

Tax-free, Legislativa

En fysisk person som i Tjeckiska republiken inte har permanent uppehållstillstånd eller begränsat uppehållstillstånd (vidare bara ”utländsk fysisk person”) kan kräva att få tillbaka mervärdes skatt som betalts för inköpta varor, om priset på de inköpta varorna inklusive skatt som betalats till en säljare under en dag överstiger 2 000 CZK. Rätten att få tillbaka mervärdesskatten för en utländsk fysisk person uppstår, om de inköpta varorna förs ut ur landet senast inom 30 dagar från inköps dagen, samt att utförseln är bekräftad av gräns tull myndigheten på en blankett som ges ut av Finans departementet