Napiwki

NapiwkiNapiwki bywają zwykle zostawiane przez gości na stole. Jeżeli chcecie Państwo wręczyć obsłudze napiwek, należy doliczyć do rachunku około 10% jego wartości, a sumę zaokrąglić w górę. Klient, po przyniesieniu rachunku przez obsługę, powinien wymienić dokładną sumę, którą chciałby zapłacić. Jeżeli suma nie zostanie podana, kelner wyda całą resztę. Jeżeli podczas wydawania reszty powiedzą Państwo „dziękuję“, kelner uzna, że reszta pieniędzy to napiwek.

5% -15% – restaurant
10% – taxi
1 euro – hotel porter
2-3 euros – tourist guide

PAT

Check Also

Zwrot podatku, Ustawodawstwo

Turyści z krajów spoza UE mogą wystąpić o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) za towar lub usługę, których cena wraz z VAT przekracza wartość 2000 koron. Przekraczając granicę należy przedstawić celnikowi podstemplowany rachunek, druk dotyczący wywozu towaru oraz udowodnić, że towar ma się ze sobą.