Dricks

DricksDricks lämnar gästen oftast inte på bordet. Om du vill lämna något till personalen, lägger du till 10 % till notan och avrundar uppåt. Det är upp till dig att tala om för personalen hur mycket du exakt vill betala när den kommer med notan. Om du inte talar om beloppet, kommer all växel att lämnas tillbaka till dig. Om du vid återlämnandet av växel säger „tack“ förstår servitören att det resterande beloppet är dricks.

5% -15% – restaurant
10% – taxi
1 euro – hotel porter
2-3 euros – tourist guide

PAT

Check Also

Tax-free, Legislativa

En fysisk person som i Tjeckiska republiken inte har permanent uppehållstillstånd eller begränsat uppehållstillstånd (vidare bara ”utländsk fysisk person”) kan kräva att få tillbaka mervärdes skatt som betalts för inköpta varor, om priset på de inköpta varorna inklusive skatt som betalats till en säljare under en dag överstiger 2 000 CZK. Rätten att få tillbaka mervärdesskatten för en utländsk fysisk person uppstår, om de inköpta varorna förs ut ur landet senast inom 30 dagar från inköps dagen, samt att utförseln är bekräftad av gräns tull myndigheten på en blankett som ges ut av Finans departementet