ย่านเมือง

Břevnov และ Bílá Hora

เดิมเคยเป็นป่า แต่ต่อมาได้มีการนำที่ดินมาทำการเกษตรและขยายพื้นที่ไปทางด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทปราก ทางด้านตะวันตกของ Hradčany Břevnov คือจุดตั้งรกรากแห่งแรก ท่านบิช็อปหรือเป็นที่รู้จักในกันนามของนักบุญอดัลแบร์ ได้ก่อตั้งอารามเบนเนดิกทีนที่เก่าแก่ที่สุดที่นี่ในโบฮีเมียเมื่อปี 993 ซึ่งส่วนที่ได้รับการเก็บรักษาจากโครงสร้างเดิมไว้ก็คือห้องฝังศพที่สวยงามสไตล์โรมันตั้งแต่ศตวรรษที่ 11อย่างไรก็ตามอาคารส่วนใหญ่ภายในอารามได้รับการออกแบบใหม่ในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 เป็นสไตล์บาร็อค นอกจากนี้บริเวณแห่งนี้ยังมีโบสถ์คอนแวนต์ของนักบุญมาร์กาเร็ต (klášterní kostel sv. Markéty) และส่วนต่างๆของคอนแวนต์ทั้งหมดได้เคยเป็นที่เก็บรักษาสมบัติศิลปะบาโร้คจำนวนมาก ในขณะที่ทางด้านตะวันตกของ Břevnov สามารถค้นพบซากเขตสงวนท้องถิ่นได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งเขตสงวน Hvězda แห่งนี้ได้ถูกก่อตั้งโดยเฟอร์ดินานด์ที่ 1 (ปี1534) เหล่าบรรดาสัตว์ป่าทั้งหมดถูกเก็บไว้ในเขตจนถึงต้นศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นที่นี่ได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสวนสาธารณะ ชื่อของเขตสงวนสามารถบ่งบอกถึงลักษณะปัจจุบันของท้องถิ่น Hvězda ได้เป็นอย่างดี (พระราชวังดวงดาวฤดูร้อน) ซึ่งได้รับการออกแบบในปีค.ศ. 1555 โดยเฟอร์ดินานด์แห่ง Tirolen โดยที่โครงสร้างได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นดาวหกแฉก

ไม่ไกลจาก Hvězda เท่าไรนักเป็นที่ตั้งของ Bílá hora (ภูเขาสีขาว) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งโศกนาฏกรรมของชาวเช็กโดยส่วนใหญ่ อนุสาวรีย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเตือนความทรงจำของสถานที่ซึ่งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 1620 ทหารรับจ้างคาทอลิกของจักรพรรดิที่ได้รับค่าจ้างอัตราสูงประทะเข้ากับทหารรับจ้างชาวเช็กนิกายโปรเตสแตนต์ที่ได้รับค่าจ้างในอัตราต่ำ จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ความสับสนวุ่นวายและความอลหม่านที่น่าอับอายจึงได้กลายเป็นลักษณะเฉพาะของกองทัพอาชีพ 300 ปีถัดมาสาธารณรัฐเช็กได้เหลือเพียงแค่จังหวัด Habsburg เท่านั้น เหล่าบรรดาชนชั้นสูงได้อพยพ และขุนนางเช็กส่วนใหญ่ที่ร่ำรวยและมีการศึกษา รวมถึง “ครูแห่งชาติ” ที่มีชื่อเสียงอย่าง J. A. Komenský (Comenius) ได้สูญหายไป โดย90% ของชาวโบฮีเมียที่เป็นชาวโปรเตสแตนต์ ผู้ซึ่งปฏิเสธที่จะเปลี่ยนนิกายเป็นโรมันคาทอลิกจำต้องจากไปและปล่อยให้ทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึด เมื่อสิ้นสุดสงครามระยะเวลาสามสิบปี อาณาจักรเช็กได้สูญเสียประชากรไปกว่าครึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามภูเขาสีขาวได้กลายเป็นสถานที่แสวงบุญสำหรับชาวคาทอลิก วิหารของพระแม่มารี (chrám Panny Marie) ที่ตั้งอยู่ที่นี่ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 และได้รับการตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจำนวนมากของ K. D. Asam และ V. V. Reiner

บทความที่เกี่ยวข้อง

Back to top button