Градски квартали

Йосефов

Йосефов, бившият еврейски град, започнал съществуването си като селище на еврейски търговци и среброменители. То било в непосредствена близост до древния брод на река Вълтава, на северния връх на остров Slovanský (славянския остров), който се простира от мястото, което понастоящем е срещу Народния театър и достига до улица Карлова в първоначалното корито на река Вълтава. Заради средновековния антисемитизъм, градът имал здрави укрепления с порти, които през 1848 година били седем. Градът бил също самостоятелен, а евреите били преки крепостници на владетеля. Животът в този град бил много труден за повечето евреи заради невъзможността да се разшири застроената площ и заради няколкото изселвания от Бохемия. Това продължило до Йозеф II, чието име носи еврейския град днес, който предоставил на града равни права в религиозните реформи през втората половина на 18-ти век. В началото на 20-ти век, старите сгради били преобразувани и по този начин Йосефов напълно се слял със заобикалящия го Стар град. Забележителните исторически паметници, обаче, като старото еврейско гробище и Староновата, Пинкасовата, Майзеловата, Клаусовата и испанската синагоги били запазени.

Еврейският град придава на Прага още едно измерение, което включва такива имена като архиепископ Марек Мардохей Майзел, търговецът Яков Басеви, Юда Лоу Бен Безалел – известният равин Лоу и писателят Франц Кафка. Това богатство безспорно допълва Прага в културно отношение, независимо дали се отнася за търговия, наука, изкуство или начин на живот.

Обиколка на Еврейския Квартал

Еврейският квартал е много посещавано място в Прага, особено в разгара на туристическия сезон, когато малките му улички са претъпкани с посетители. Районът е доста малък и много компактен и една сравнително задълбочена обиколка би отнела по-малко от половин ден. Поради близостта си до площада на Стария град, най-добрият начин да посетите това място е пеш.

Свързани с тях изделия

Прочетете също
Close
Back to top button