История

Нежната Революция 1989

Една от най-важните години в историята, погледната през очите на народите от Източна и Централна Европа, несъмнено е 1989 г.; различни комунистически правителства се сгромолясали напълно и Берлинската Стена най-накрая паднала, обединявайки двете държави на Източна и Западна Германия в познатата ни днес Германия. Докато се случвало всичко това, правителството на Чехословакия напрегнато наблюдавало знаейки, че те вероятно ще бъдат следващите в тази стремилтелна тенденция към революция.

Read More »

Прага Днес

Днес Чешката Република, и в частност Прага, има сякаш водеща роля сред всички остнали Източно-Европейски държави, които се стремят да подобрят икономическите условия на живот на гражданите си и въобще на цялата страна. Изглежда, че Прага като един космополитен град, може да се съревновава с много от вече утвърдените столици в Централна и Западна Европа и има репутация на място, облагодетелствано с всички облаги, които капитализма донася

Read More »

Прага под Комунистическия режим

След войната, Чехословакия отново била в позицията на свободна държава, водена от президента Бенеш до началото на Студената Война. Студената Война допринесла много за това Чехословакия да се оформи според Комунистическата идеология, нещо, което започнало да се разпространява и в останалата част от региона и за период от няколко години, гласовете на Комунистите ставали все по-силни и по-силни, докато накрая през 1948, Бенеш бил свален от поста си и на Комунистическата партия било позволено да установи контрол над страната, а Клемент Готвалд поел президентския пост.

Read More »

Пражката Пролет 1968

Рано през 1968, Антонин Новотни –политик, известен с крайните си позиции – бил сменен от позицията Първи Секретар на Комунистическата Партия от реформистката фигура на словака Александър Дубчек. Назначаването на човек, издигнат от редиците на Комунистическата Партия и притежаващ реформистки възгледи, несъмнено шокирало лидерите в Русия, които притежавали тотален контрол над тази сателитна държава.

Read More »

Последствията от Комунизма

Последиците от Комунизма все още живеят в сърцата и умовете на хората от Чешката Република и все още рефлектират върху психологията на народа, също така и на икономическото и социалното състояние на страната. Очевидно е, че Комунизмът е нещо, което е ограбило много от душевността на чехите и е нещо, без което те все още се учат да живеят – процес, който продължава и досега.

Read More »