Atrakce

Convent of St. Agnes

Convent of AgnesKdyž budete v pražské židovské čtvrti (měli byste být někdy na cestě), měli byste se podívat na Anežský klášter. Agnes, která byla dcerou Otakara I., jej založila ve 30. letech 13. století, ale stavba pokračovala dalších 50 let poté, co byla zahájena. Přestože v 19. století chátral, nyní je částečně restaurován a dva z kostelů jsou často místem konání koncertů a jiných akcí. Je zde také velká sbírka středověkého umění, z nichž většina ve skutečnosti patří slavné Národní galerii.

Celý areál byl mimořádně rušný a velmi důležitý až do husitských válek 15. století, které pochopitelně přerušily užívání konventu. Poté byl využíván řadou různých náboženských skupin až do roku 1782, dokud jej Josef II. Poté oba kostely chátraly po letech zanedbávání a byly využívány jako skladiště. To už ale neplatí, protože byly skvěle zrestaurovány, ambity byly dokonce přestavěny. Navíc byly nalezeny hrobky Václava a dalších přemyslovských panovníků. V roce 1986 byl kostel sv. Františka přebudován tak, aby se stal místem pro koncerty a jiná představení, zatímco většina zbytku komplexu nyní tvoří velkou uměleckou galerii.

Dříve bývalo zvykem, že středověká sbírka umění v majetku Národní galerie byla nalezena v Klášteře sv. Jiří , který je na Pražském hradě. Po přestavbě však byla tato sbírka přemístěna do Anežského kláštera, kde zůstala. Vzácně málo jiných muzeí ve střední Evropě se může pochlubit tak velkou a významnou sbírkou středověkého umění jako to, které zde najdeme. Obsahuje takové věci jako deskové obrazy, četné vyřezávané madony, křídlové oltářní obrazy a četné další obrazy. Mnoho umělců je neznámých, proto se o nich mluví jako o mistrech města, ve kterém působili.

Sbírky

První místnost, do které v tomto muzeu přijdete, obsahuje několik různých vyřezávaných madon, které jsou zjevně ovlivněny francouzským uměním a pocházejí z 12. a 13. století . Je zde i řada dalších uměleckých děl souvisejících s Madonou, například obraz Mistra z Vyššího Brodu a také obraz z vyšehradského kostela, který pochází z 50. let 14. století. Nejzajímavější je zde také herma, která obaluje lebku zesnulého člověka. V tomto případě byl použit pro svatou Ludmilu, babičku svatého Václava.

Druhá místnost má devět obrazů, všechny od stejného umělce a všechny zobrazující život Krista. Předpokládá se, že byly zahájeny v 50. letech 14. století, i když jejich umění je sporné – nejde o nejkvalitnější díla v muzeu. Mohlo to být proto, že umělec přiměl své asistenty, aby mnoho z nich dokončili, místo aby je dokončil všechny sám. Uvidíte zde mnoho různých scén z Kristova života, jako je Kristus na Olivové hoře a Narození Páně.

Když se přesunete do třetí místnosti, zjistíte, že veškeré umění zde vytvořil jeden muž: mistr Theodoric. Mezi jeho nejznámější díla patří 128 obrazů, které namaloval pro kapli svatého Kříže na hradě Karlštejn (Hrad Karlštejn) v 50. a 60. letech 14. století. Mnoha lidem se nelíbí styl, kterým maluje, známý jako „soft style“, ale budete si moci udělat vlastní názor, když si v této místnosti prohlédnete 6 z výše uvedených obrazů.

V další místnosti muzea se nachází sbírka různých uměleckých děl, ale nejpozoruhodnější je bezpochyby Ukřižování. Je neuvěřitelně graficky zpracovaná a zobrazuje události v realistickém stylu a byla kdysi majetkem Emauzského kláštera (Klášter na Slovanech). K vidění jsou také úžasné vitráže z Kolína, dále některé řezby Madony s dítětem a vyřezávaná Pieta z Lásenice.

Když se přesunete do další místnosti, dostanete se k jednomu z vrcholů zdejší sbírky umění – k deskám Mistra z Třeboně, které jsou posledním pozůstatkem křídlového oltářního obrazu vytvořeného kolem roku 1380. Mají v sobě zakořeněné emoce a přesnost a jsou ukázkovým příkladem odborníka v práci. Jedním z nejobdivovanějších kusů je obraz s názvem „Roudnická madona“. Také můžete vidět vynikající Ukřižování od umělce.

Další místnost obsahuje spoustu madon a sérii portrétních panelů známých jako „Kapucínský cyklus“. Dále je zde monstrance asi z roku 1400 ze Sedlce u Kutné Hory. V následující místnosti se nachází mj. Roudnický oltář z počátku 15. století a gotický výklad „Českokrumlovské madony“. Poté, co se podíváte do této místnosti, měli byste se otočit a vrátit se zpět kolem „Kapučínského cyklu“, abyste se dostali do velkého sálu…

Ve velkém sále je vystavena spousta různých uměleckých děl, včetně šesti panelů Mistra z Rajhradu a poněkud ponurého triptychu zvaného „Reininghaus Oltarpiece“. Je zde také Nanebevzetí Panny Marie z Deštné a také kostel sv. George Altarpiece“ také. K vidění bude i dílo litoměřického Mistra – včetně jeho triptychu Nejsvětější Trojice – a také rakouské dílo „Panna Marie s girlandami“. Nakonec se podíváte na okřídlený „Velhartický oltář“, který lemuje obě strany sochy Madony s dítětem.

V dalších místnostech muzea je další náklad středověkých pokladů, jako je busta sv. Vojtěcha a dřevěné řezby od anonymního umělce, který je znám jen podle iniciál, IP Uvidíte také dílnu Lucase Cranacha staršího a některé jeho obrazů v dalších místnostech, a tím zakončíte prohlídku této zajímavé a významné umělecké galerie v pražské židovské čtvrti.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button