AtrakcePražský hrad

St. Vitus Cathedral

St. Vitus CathedralÚzký průchod vede na třetí nádvoří hradu a jen pár kroků odtud se rýsuje náhlý pohled na obrovské a úctyhodné průčelí katedrály sv. Víta. Do katedrály se dá vstoupit západními dveřmi katedrály. Nad hradbami se tyčí věže katedrály sv. Víta, elegantní, ale dominantní francouzské gotické stavby. Je to největší katedrála v zemi s četnými bočními kaplemi, freskami a náhrobky: nesmíme zapomenout na překrásná barevná vitrážová okna v hlavní lodi (vytvořená slavným českým secesním umělcem Alfonsem Muchou), která uvnitř doslova září vší parádou. Nejkrásnější z četných bočních kaplí katedrály obsahuje hrob sv. Václava, „Dobrého krále Václava“ z vánoční koledy, který se stal jakýmsi poutním místem a zobrazuje výjevy z Kristova života. V Korunovační síni jsou uloženy české korunovační klenoty a v Královské hrobce je místo posledního odpočinku většiny českých králů a královen (Karel IV., Václav IV., Jiří z Poděbrad a Rudolf II.). Jižní vchod do katedrály, Zlatá brána, zdobí bohatě zlacená barevná mozaika představující Poslední soud z roku 1370. Je to jeden z uměleckých pokladů nalezených v Castle District. Je možné vystoupat na 96 m vysokou věž, odkud je nádherný výhled na město a hodinový stroj. Věžní zvon Zikmund z roku 1549 je největším zvonem v Čechách.

Dokončení katedrály sv. Víta trvalo téměř šest století. Práce na současné gotické stavbě začaly v roce 1344 pod vedením Matyáše z Arrasu. Němec Petr Parléř a jeho dva synové se zasloužili o vznešený chór a okolní kaple, které byly definitivně dokončeny počátkem 15. století . Věž na jižní straně dostala roku 1562 renesanční věž, ke které byly později doplněny barokní výzdoby. Loď a impozantní západní závěr pochází z 2. poloviny 19. století . Zlatý portál (původní vchod) na jižní straně obsahuje mozaiku Posledního soudu, pocházející z roku 1370, obnovené do své bývalé slávy. Kaple sv. Václava z let 1358 až 1367 je jednou z nejstarších částí stavby a je nejkrásněji zdobená. Spodní stěny jsou posety jiskřivým jaspisem a ametystem, zatímco fresky (14. 16. století ) zobrazují výjevy z Kristova umučení a života sv. Václava (světec je pohřben přímo pod kaplí). Základy románské baziliky z 11. století byly odkryty v době před dokončením katedrály a lze je vidět v kryptě spolu se sarkofágy českých králů. Krásnou Královskou oratoř nechal postavit král Vladislav Jagellonský v 80. letech 14. století: klenutý strop ve tvaru větví stromu je velmi neobvyklý. V chóru byl v roce 1736 postaven nádherný stříbrný pohřební pomník kultovního světce Jana Nepomuckého. Jeden z cherubínů ukazuje na světcův jazyk, který se prý nikdy nerozpadl. V katedrále jsou také ušlechtilé vitráže z 20. století , zejména portrét svatých Cyrila a Metoděje od Alfonse Muchy ve třetí kapli od západního konce.

Vitus Cathedral Stained Glass

Nenechte si ujít

Svatováclavská kaple

V této kapli, která je považována za ústřední bod katedrály svatého Víta, se nachází věhlasná hrobka provinčního světce. Poutavější je však zdobená výzdoba ze 14. století – zahrnuje velké pašijové obrazy, stěny zdobené drahými kameny i epizody ze života českého vévody Václava, který zemřel rukou vlastního bratra v roce 935.

Královská oratoř

Králové používali tuto složitě vytvořenou velkolepou oratoř k oslovování svých poddaných. Zdá se, že je utkán pomocí sukovitých větví stromů. Pochází z roku 1493 a je úžasným středobodem katedrály, který ztělesňuje estetiku pozdně gotického stylu.

Malovaná skleněná okna od Muchy

Světově proslulý, secesní malíř 20. století Alfons Mucha, který umístil na historickou katedrálu moderní sklon, vytvořil několik malovaných skleněných oken na stěnu na severní straně. Živé postavy a zářivé odstíny jsou dobře rozpoznatelné. Rušná scéna zobrazuje požehnání Metoděje a sv. Cyrila.

Hrob svatého Jana Nepomuckého

Svatý Jan Nepomucký byl řeholním mučedníkem a knězem. Uvádí se, že staletí poté, co zemřel, byl jeho jazyk objeven stále živý, když bylo jeho tělo exhumováno. Byl kanonizován církví, která zaplatila za ozdobný stříbrný sarkofág, aby byl znovu pohřben. Vědci později prokázali, že „jazyk“ neboli červená tkáň byla skutečně kouskem jeho mozku ztuhlým v krvi.

Vstupenky

Vstup zdarma do malé části katedrály, ale za kryptu, věž (s úžasnými výhledy) a chór se platí. Pokud si přejete fotit uvnitř, hledejte stůl umístěný u vchodu do katedrály. Za 50 Kč vám vystaví dočasnou propustku k fotografování bez blesku.

Otevírací doba

Denně od dubna do října denně od 9:00 do 17:00, od listopadu do března denně od 9:00 do 16:00.

Katedrála svatého Víta

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button