BezpečnostRady/tipy

České protidrogové zákony

Czech marijuanaLiberální zákony a liberální politika Prahy znamenají, že město si vydobylo pověst města přátelského k domácím mazlíčkům. Odhaduje se, že téměř půl milionu uživatelů marihuany úřady z velké části ignorují a téměř všichni tolerují. Většina hospod a neturistických barů mimo centrum umožňuje kouření uvnitř. Ale nezkoušejte zapálit nějakého skunka v tanečním klubu! Přechovávání drog je v České republice nelegální a 1. ledna 2010 vláda stanovila limity držení pro přestupek a trestný čin.

Jaké jsou tyto důležité částky?

Jak se uvádí v jiných zdrojích, držení drog do výše uvedeného množství je přestupkem: (pro upřesnění, pokud máte méně než uvedené množství, je to stále nezákonné, ale není to trestný čin – pouze přestupek).

Zde je to, co můžete mít „legálně“ ve svém vlastnictví v České republice

Pět rostlin konopí nebo 15,0 gramů marihuany, 40 kousků kouzelných hub, 5,0 gramů hašiše, pět LCD papírů nebo jiných materiálů s LSD, 1,5 gramu heroinu, 1,0 gramu kokainu a 2,0 gramu metamfetaminu.

Tyto limity nemají nic společného s žádnou z látek, které jsou legalizovány. Za přechovávání drog do výše uvedených částek může být jako přestupek uložena pokuta až 15 000 Kč. Protože se však jedná o přestupek, nebude mít někdo obviněný z tohoto typu držení své jméno v rejstříku trestů.

Otázka, zda je to liberální, bude záviset na vymáhání ze strany policie. Česká republika má obecně poměrně liberální pověst, pokud jde o užívání marihuany. Osobní pozorování a neoficiální důkazy naznačují, že užívání marihuany je ve srovnání s jinými evropskými zeměmi otevřenější. Trestné držení drog však může znamenat trest odnětí svobody až na dva roky.

Prevence

Pro mnohé je odvrácenou stranou k tolerantnějším drogovým zákonům adekvátní sekundární a terciární prevence; tedy prevence pro lidi, kteří již užívají. V celé ČR existuje široká síť těchto služeb: většinou nestátní, ambulantní poradenství a léčba, pobytová následná péče, substituční programy, streetwork atd. Jazyky, kterými se mluví v různých institucích, se budou lišit, i když nejčastěji je to angličtina. Jednou z takových organizací je Drop In Prague ( www.dropin.cz ), která nabízí programy, poradenství, výměnu jehel, potraviny, testy na HIV a hepatitidu, substituční programy, podávání metadonu formou Subutexu, centrum následné péče, centrum pro rodiny a program terénní práce.

Nový soudem zavedený termín „Více než malé množství drog“ (duben 2014)

Co to znamená – větší než malé množství drogy? Nejvyšší soud na to odpověděl ve středu, když ve sjednocujícím stanovisku upřesnil přesná čísla, podle kterých bude justice a policie postupovat. Oproti dosavadní praxi zvolili soudci přísnější limity pro marihuanu a metamfetamin. Rozhodnutí zdůvodnili zvyšujícím se počtem uživatelů a rozvojem sériové výroby.

Vládní nařízení nedávno upravilo čísla, ale Ústavní soud je zrušil. Tiskový mluvčí Nejvyššího soudu Petr Knötig upozornil, že čísla jsou pouze orientační a vždy je nutné zohlednit další okolnosti případu.

„Za „větší než malé množství“ se obecně považuje množství držené omamné nebo psychotropní látky nebo jedu, které vynásobené škodlivými účinky jednotlivých látek na život a zdraví člověka překračuje obvyklou dávku běžné Na závěr […] je třeba vzít v úvahu alternativu, zda se jednalo o prvního uživatele, nebo je uživatel těchto látek v pokročilém stádiu závislosti a případně další faktory ovlivňující míru ohrožení život nebo zdraví uživatelů,“ uvedli soudci trestního odboru.

Nárůst počtu plantáží je alarmující

Například u pervitinu je „více než malé množství“ nyní podle sjednocujícího stanoviska Nejvyššího soudu množství 1,5 gramu drogy, stejně jako v případě heroinu. U kokainu je množství stanoveno na více než jeden gram. U marihuany bylo toto množství rozhodčími stanoveno na 10g sušiny.

Je to přísnější standard než dřívější vládní nařízení. Roste počet mladistvých uživatelů a hromadných plantáží.

„Na této trestné činnosti je zapojena především vietnamská etnická menšina. Nárůst počtu odhalených plantáží a kvality vyráběné marihuany od roku 2007 je přísně alarmující,“ napsali soudci.

Pojem „větší než malé množství“ se vyskytuje v několika článcích trestního zákoníku. Kriminalizace uživatelů držení různých drog závisí na výkladu tohoto pojmu.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button