Advies en tips

Tsjechische Drugs Wetten

Tsjechische Drugs WettenDe liberale wetten en het liberale beleid van Praag hebben ervoor gezorgd dat de stad een wiet-vriendelijke reputatie gekregen heeft en er word geschat dat bijna een half miljoen marihuana gebruikers grotendeels genegeerd worden door de autoriteiten en door bijna iedereen getolereerd worden. In de meeste kroegen en non-toeristen barren buiten het stadscentrum mag binnen gerookt worden, maar probeer niet een sigaret of joint op te steken in een Dans club! In het bezit zijn van drugs is illegaal in de Tsjechische Republiek en op 1 Januari 2010 heeft de regering de bezitslimieten voor wandaden en misdrijven aangepast.

Wat zijn die belangrijke aantallen?

Zoals door verschillende bronnen gerapporteerd is het een wandaad om drugs tot de volgende hoeveelheid te bezitten: (ter verduidelijking, als je minder bezit dan hier aangegeven is het nog steeds illegaal! Maar alleen een wandaad, en geen strafbaar misdrijf).

Dit is wat je ‘legaal’ in uw bezig mag hebben in de Tsjechische Republiek

Vijf hennep planten of 15,0 gram marihuana, 40 stukjes paddo, 5,0 gram hasj, vijf LSD papiertjes of ander materiaal met LSD, 1,5 gram heroïne, 1,0 gram cocaïne e 2,0 gram methamphetamine.

Deze limieten betekenen niet dat deze substanties legaal zijn. Als een wandaad, kan drugsbezit tot de hierboven genoemde hoeveelheden een boete tot 15,000 CZK opleveren, maar omdat het slechts een wandaad is zal iemand die aangehouden word met het bezit geen strafblad krijgen.

De vraag of dit door de vingers gezien word hangt af van de handhaving van de politie. Over het algemeen heeft de Tsjechische Republiek een redelijk vrije reputatie op het gebied van marihuana gebruik. Persoonlijke observatie en en anekdotes wijzen uit dat de het gebruik van marihuana vrijer is dan in andere Europese landen. Hoewel op het crimineel bezit van drugs tot twee jaar celstraf staat.

Voor velen is de keerzijde van de gemakkelijkere drugswetten de adequate secundaire en tertiaire preventie; preventie voor mensen die al gebruiken. Door de gehele Tsjechische Republiek is een groot netwerk van deze diensten te vinden: voornamelijk non-overheidsinstellingen, consulting en behandeling, residentiele nazorg, substitutieprogramma’s, straat werk, etc. Gesproken talen bij zulke instanties varieert hoewel Engels meestal wel aanwezig is. Een zo’n organisatie is Drop In Prague (www.dropin.cz), welke programma’s,  begeleiding naald uitwisseling, levensmiddelen, HIV en hepatitis tests, substitutieprogramma’s, toediening van methadon in de vorm van Subutex, een centrum voor nazorg, een centrum voor families en een straat werkprogramma.

Det nye lovbestemte begreb “Mere end en lille mængde narkotika” (April 2014)

Hvad betyder – mere end en lille mængde narkotika? Højesteret  besvarede dette spørgsmål i onsdags, da de enstemmigt fastsatte de nøjagtige mængder som politi og domstole skal forholde sig til. I modsætning til nuværende praksis valgte dommerne strengere begrænsninger for marihuana og metaamfetamin. De begrundede beslutningen med det stigende antal brugere og udviklingen af masseproduktion.

Mængderne blev for nylig ændret af regeringen, men disse blev kendt ugyldige af forfatningsdomstolen. Højesterets presse agent, Petr Knötig, slog fast at tallene kun er anvisende og at det altid er nødvendigt at tage andre forhold med i betragtning.

“‘mere end en lille mængde’ er almindeligvis en mængde af narkotika, psykofarmaka eller gift, der i en vis mængde udgør en fare mod mennesker og helbred og som regnes som værende større end hvad et menneske kan indtage. Konkluderende […] bør andre forhold tages i betragtning, især om det var en førstegangs bruger eller en person der allerede er afhængig af stoffer; og muligvis andre faktorer så som i hvor høj grad stofferne truer liv eller helbred blandt brugerne. ” siger dommerne.

Det stigende antal plantager er alarmerende

For metaamfetamin er ‘mere end en lille mængde” nu enstemmigt fastsat af retten til at være 1.5 gram, det samme som for heroin. For kokain er den fastsatte mængde mere end et gram og for marihuana fastsatte dommerne grænsen ved 10 gram i tørret vægt.

Dette er en strengere standart end den tidligere regeringsbestemte grænse. Antallet af ungdoms brugere og stor plantager er stigende.

“Især den vietnamesiske minoritet er involveret i den kriminelle aktivitet. Stigningen af opdagede plantager og kvaliteten af marihuana produceret siden 2007 er stærkt alarmerende,” skrev dommerne.

Begrebet “mere end en lille mængde” fremgår i adskillige praragraffer i loven. Kriminaliseringen af brugere i besiddelse af forskellige stoffer afhænger af fortolkningen af dette begreb.

Gerelateerde Artikelen

Back to top button