Råd & Tips

Tjeckiska narkotikalagar

Czech marijuanaPrags liberala lagar och policys innebär att staden fått ett rykte om sig att vara gräsvänligt, och det uppskattas att nästan en halv miljon marijuanaanvändare i stort sett ignoreras av myndigheterna och tolereras av nästan alla andra. De flesta pubar och barer för icke-turister utanför centrum låter dig röka inomhus. Men försök inte tända en joint på en dansklubb! Narkotikainnehav är olagligt i Tjeckien och den 1:a januari 2010 satte regeringen innehavsgränserna för förseelse och brott.

Vilka är dessa så viktiga mängder?

Som rapporterats i andra källor är det en förseelse att inneha droger upp till följande mängder: (för att klargöra, om du har mindre mängd än det som anges är det fortfarande olagligt, men det är inget brott – bara en överträdelse).

Detta är vad du “lagligen” kan inneha i Tjeckien

Fem hampaplantor eller 15.0 gram marijuana, 40 bitar magisk svamp, 5.0 gram hasch, fem LSD-spetsade papper eller andra material med LSD, 1.5 gram heroin, 1.0 gram kokain och 2.0 gram metamfetamin.

Dessa gränser har ingen att göra med att någon av substanserna legaliserats. Som en förseelse kan narkotikainnehav upp till de mängder som nämns ovan leda till böter på upp till 15,000 CZK. Men, eftersom det är en förseelse, kommer någon som anklagats för denna typ av innehav inte hamna i brottsregistret.

Frågan om huruvida detta är liberalt beror på polisens verkställande. I allmänhet har Tjeckien ett ganska liberal rykte när det gäller marijuanaanvändning. Personlig observation och anekdotiskt bevis antyder att användningen av marijuana är mer öppen jämfört med i andra europeiska länder. Men, brottsligt innehav av droger kan leda till fängelse i upp till två år.

Förebyggande

För många är baksidan av de mer tillåtande narkotikalagarna adekvat sekundärt och tertiärt förebyggande – det vill säga, förebyggande för människor som redan brukar. Över hela Tjeckien finns ett stort nätverk av dessa tjänster: de flesta fristående från regeringen, poliklinikkonsultation och behandling, uppföljningsvård i hemmet, substitutprogram, gatuarbete, etc. De språk som talas på de olika institutionerna varierar, även om engelska oftast talas där. En sådan organisation är Drop In Prague (www.dropin.cz), som erbjuder program, rådgivning, sprututbyte, mat, HIV- och hepatittest, substitutprogram, administrering av metadon i form av Subutex, ett center för uppföljningsvård, ett center för familjer och att program för gatuarbete.

Den nya termen “Mer än en liten mängd droger” fastställd av domstol (april 2014)

Vad betyder det – mer än en liten mängd droger? Högsta domstolen besvarade den frågan på onsdagen när den enhälligt specificerade de exakta siffrorna enligt vilket rättsväsendet och polisen ska gå vidare. I motsats till rådande praxis valde domarna strängare gränser för marijuana och metamfetamin. De rättfärdigade beslutet med det ökande antalet användare och utvecklingen av massproduktion.

Siffrorna ändrades nyligen av den statliga regleringen, men de upphävdes av författningsdomstolen. Högsta domstolens presstalesman, Petr Knötig, poängterade att siffrorna endast är indikativa och att det alltid är nödvändigt att beakta andra förhållanden i varje fall.

“För “mer än en liten mängd” anses det i allmänhet vara innehav av en mängd narkotika eller psykotropisk substans eller gift som, multiplicerat med de skadliga effekter som enskilda substanser utövar på mänskligt liv och hälsa, överstiger den vanliga dosen för en vanlig konsument. Sammanfattningsvis […] bör alternativet beaktas, huruvida det var en förstagångsanvändare, eller en användare av dessa substanser i ett avancerat skede av beroende – och möjligen andra faktorer som påverkar hotnivån mot livet och hälsan hos användare”, sa domare på brottsenheten.

Ökningen av antalet odlingar är alarmerande

Till exempel, när det gäller met, är “mer än en liten mängd”, nu med det enhälliga beslutet från högsta domstolen, 1.5 gram av drogen, vilket även är fallet för heroin. När det gäller kokain bestäms mängden till mer än ett gram. För marijuana har denna mängd bestäms av domarna vara 10 g torrvikt.

Det är en strängare norm än den tidigare statliga regleringen. Antalet minderåriga användare och storplantager växer.

“Huvudsakligen är den vietnamesiska etniska minoriteten involverad i denna kriminella aktivitet. Ökningen av antalet upptäckta plantager och kvalitén på marijuanan som producerats sedan 2007 är rent ut sagt alarmerande”, skrev domarna.

Termen “mer än en liten mängd” uppträder i flera paragrafer i strafflagen. Kriminaliseringen av användare som innehar de olika drogerna beror på tolkningen av denna term.

Relaterade artiklar

Läs också
Close
Back to top button