Bezpieczeństwo

Czeskie przepisy prawa antynarkotykowego

Czeskie przepisy prawa antynarkotykowegoLiberalne praskie prawo oraz liberalne zasady oznaczają, że miasto zyskało reputację przyjaznego marihuanie i szacuje się, że blisko pół miliona osób zażywających marihuanę jest w dużej mierze ignorowanych przez władze i tolerowanych przez prawie każdego. Większość pubów oraz nieturystycznych barów poza centrum pozwalają na palenie w środku. Nie próbuj jednak palić skręta w klubie nocnym! Posiadanie narkotyków jest w Czechach nielegalne i 1. stycznia 2010 rząd ustanowił limity posiadania na wykroczenie i przestępstwo.

Jakie są te wszystkie ważne ilości?

Jak przedstawiono w innych źródłach wykroczeniem jest posiadanie narkotyków do następujących ilości: (dla jasności, jeśli posiadasz mniej niż wyznaczona ilość, ciągle jest to nielegalne, ale nie jest to przestępstwem tylko naruszeniem prawa).

Oto, co możesz mieć “legalnie” w swoim posiadaniu w Czechach

Pięć roślin konopi lub 15.0 gram marihuany, 40 sztuk magicznych grzybków, 5.0 gram haszyszu, pięć pasków nasączonych LSD lub innych materiałów z LSD, 1.5 grama heroiny, 1.0 gram kokainy oraz 2.0 gramy metaamfetaminy.

Te limity nie mają nic wspólnego z legalizacja żadnej z tych substancji. Jako wykroczenie, posiadanie narkotyków do ilości wspomnianej powyżej skutkuje grzywną w wysokości do 15.000 CZK. Jednakże jako iż jest to wykroczenie, posiadania takich ilości narkotyków nie obejmuje wpisania nazwiska osoby do rejestru kryminalnego.

Pytanie o to, czy jest to liberalne zależeć będzie od przestrzegania tego prawa przez policję. Generalnie Czechy mają opinię całkiem liberalnego kraju, gdyż zażywanie marihuany może się powieźć. Osobiste obserwacje i niepotwierdzone dowody sugerują, że używanie marihuany jest łatwiejsze w porównaniu do innych europejskich krajów. Mimo to przestępcze posiadanie narkotyków może pociągnąć za sobą karę pozbawienia wolności do 2 lat.

Dla wielu zmiana na bardziej pobłażliwe prawo antynarkotykowe jest odpowiednio prewencją drugiego i trzeciego stopnia, to znaczy prewencją dla osób które już zażywają narkotyki. W obrębie Czech istnieje duża sieć takich usług:w większości nie- rządowych, konsultacje i leczenie ambulatoryjne, mieszkaniowa kontynuacja opieki, programy substytucyjne, streetworking itp. Języki poszczególnych instytucji będą się różnić, ale najczęstszym jest w nich angielski. Jedną z takich organizacji jest Drop In Prague (www.dropin.cz), która oferuje programy, konsultacje, wymianę igieł, środki spożywcze, testy na HIV i wirusowe zapalenie wątroby, programy substytucyjne, podawanie metadonu w formie Subutex, centrum opieki następczej, centrum dla rodzin i programy streetworkingu.

Nowy ustalony przez sąd termin “Więcej niż mała ilość narkotyków” (kwiecień 2014)

Co to znaczy – więcej niż mała ilość narkotyków? Sąd Najwyższy udzielił odpowiedzi na to pytanie w środę, kiedy jednogłośnie określono dokładne liczby, zgodnie z którymi wymiar sprawiedliwości i policja wszczyna postępowanie. W przeciwieństwie do obecnej praktyki, sędziowie wybrali bardziej rygorystyczne limity dla marihuany i metamfetaminy. Uzasadnili decyzję rosnącą liczbą użytkowników i rozwojem produkcji masowej.

Numery zostały ostatnio zmienione przez rozporządzenie rządowe, ale zostały odwołane przez Trybunał Konstytucyjny. Agent prasowy Sądu Najwyższego, Petr Knötig, zwrócił uwagę, że liczby są tylko orientacyjne i należy zawsze brać pod uwagę inne okoliczności sprawy.

“Za ’więcej niż małą ilość’ jest powszechnie uważana ilość środka odurzającego, substancji psychotropowej lub posiadanej trucizny, która mnoży się przez negatywne skutki poszczególnych substancji dla życia i zdrowia ludzi oraz przekracza zwykłą dawkę zwykłego konsumenta. Podsumowując […] należy wziąć pod uwagę rozwiązania alternatywne, czy jest to pierwszy raz użytkownika, lub użytkownik tych substancji jest w zaawansowanym stadium uzależnienia, i ewentualnie inne czynniki mające wpływ na poziom zagrożenia życia lub zdrowia użytkowników,” powiedzieli sędziowie Wydziału Karnego.

Zwiększająca się liczba plantacji jest alarmująca

Na przykład, “więcej niż mała ilość” to teraz, według jednogłośnej opinii Sądu Najwyższego, odpowiednik 1,5 g narkotyku, tak samo w przypadku heroiny. Kokaina ustalana jest jako więcej niż jeden gram. Ilość marihuany została określona przez sędziów do 10 g suchej masy.

Jest to bardziej restrykcyjne niż wcześniejsze standardowe regulacje rządowe. Liczba nieletnich użytkowników i plantacji masowych rośnie.

“Przede wszystkim Wietnamska mniejszość etniczna jest zaangażowana w tę działalność przestępczą. Wzrost liczby wykrytych plantacji i jakości marihuany produkowanej od 2007 roku jest ściśle niepokojący”, napisali sędziowie.

Określenie “więcej niż mała ilość” pojawia się w kilku artykułach Kodeksu Karnego. Kryminalizacja użytkowników w posiadaniu różnych narkotyków zależy od interpretacji tego terminu.

Podobne artykuły

Back to top button