Neuvoja & vinkkejä

Tšekin huumelait

Czech marijuanaPrahan liberaalit lakipykälät ja huumepolitiikka ovat antaneet kaupungille kannabisystävällisen maineen, eivätkä viranomaiset tai kaupungin asukkaat juurikaan kiinnitä huomiota arviolta noin puoleen miljoonaan marihuanan käyttäjään. Useimmat pubit ja kaupungin keskustan turistialueiden ulkopuoliset baarit sallivat asiakkaidensa poltella kannabista sisällä. Älä kuitenkaan erehdy sytyttämään kannabissavuketta tanssiklubilla! Huumeiden hallussapito on Tšekissä laitonta, ja 1. tammikuuta 2010 maan hallitus teki asetuksen rikkeenä (väärinkäytöksenä) ja varsinaisena rikoksena tuomittavien kannabismäärien suhteen.

Mikä sitten on rangaistavan kannabismäärän raja?

Kuten muissa lähteissä on kerrottu, on seuraavaan grammamäärään saakka hallussa pidetty kannabismäärä nimetty rikkeeksi: (eli sen alittavankin määrän hallussapito on laitonta, mutta ei kuitenkaan ole rikos).

Tšekin lain mukaan voit pitää hallussasi seuraavat määrät kannabista ja muita huumeita:

Viisi hamppukasvia tai 15 grammaa kannabista, 40 kappaletta ”taikasieniä”, 5 grammaa hasista, 5 LCD:llä terästettyä paperia tai muita LCD-materiaaleja, 1,5 grammaa heroiinia, 1 gramma kokaiinia ja 2 grammaa metamfetamiinia.

Kyseiset rajat eivät kuitenkaan missään tapauksessa tarkoita mainittujen aineiden laillistamista. Koska yllä mainittujen huumerajojen alittavat määrät tarkoittavat rikettä, saattaa niistä koitua jopa 15 000 CZK:n suuruinen sakko. Kyseessä on kuitenkin ”vain” rike, eikä aineiden hallussapitäjän nimeä kirjata rikosrekisteriin.

Onko käytäntö sitten liberaali vai ei, riippuu lakia valvovasta poliisilaitoksesta. Yleisesti ottaen Tšekin tasavallalla on suhteellisen vapaamielinen maine kannabiksen käytön suhteen. Henkilökohtaiset havainnot ja epäviralliset tilastot osoittavat, että kannabiksen käyttö on muuta Eurooppaa vapaampaa. Huumeiden rikollisen määrän hallussapidosta saattaa kuitenkin seurata jopa kaksi vuotta vankeutta.

Ehkäisevä päihdetyö

Usein suvaitsevaisen huumelainsäädännön vastakohtana on riittävä toisen ja kolmannen asteen ehkäisevä päihdetyö eli jo huumeita käyttävien käytön lopettamisessa avustaminen.  Kyseisiä palveluita löytyy runsaasti kaikkialta Tšekin tasavallasta. Ne ovat pääsääntöisesti valtiosta riippumattomien järjestöjen tarjoamaa avohoidon neuvontaa ja hoitoa, kotioloissa suoritettavaa jatkoseurantaa, korvaushoitoja, katutyötä jne. Eri järjestöjen tarjoamien palveluitten toimintakieli vaihtelee, mutta useimmiten tarjolla on englanninkieli. Esimerkki kyseisen kaltaisista järjestöistä on Drop In Prague (www.dropin.cz), joka tarjoaa ohjelmia, neuvontaa, neulojen vaihtoa, elintarvikkeita, HIV- ja hepatiittitestejä, korvaushoitoa, metadonin jakelua Subutexin muodossa, jatkoseurannan keskuksen, perhekeskuksen ja katutyön ohjelman.

Viimeisin tuomioistuimen vahvistama määrite termille ”pientä määrää enemmän huumeita” (huhtikuu 2014)

Mitä ihmettä tarkoittaa termi ”pientä määrää enemmän huumeita”? Korkein oikeus vastasi kysymykseen keskiviikkona, jolloin se yksimielisellä lausunnollaan määritteli tarkat rajat, joiden pohjalta oikeuslaitos ja poliisi tulevat toimimaan. Nykyisestä käytännöstä poiketen tuomarit valitsivat kannabikselle ja metamfetamiinille aiempaa pienemmät grammarajat. He perustelivat päätöstään käyttäjien jatkuvasti kasvavalla määrällä ja massatuotannon kehittymisellä.

Valtio oli jo aiemmin muuttanut entisiä huumemäärien rajoja, jotka perustuslakituomioistuin kuitenkin myöhemmin peruutti. Korkeimman oikeuden tiedottaja, Petr Knötig, huomautti, että luvut ovat vain ohjeellisia ja että jokaisen yksittäistapauksen kohdalla tulee ottaa huomioon myös muut asiaan vaikuttavat seikat.

“Pientä määrää enemmän huumeita tarkoittaa yleisesti sellaista huumaus- tai psykotrooppisten aineiden tai myrkyn määrää, joka kerrottuna kunkin aineen yksilöllisten haitallisten vaikutusten (niin elämälle kuin terveydelle), määrällä, ylittää keskivertokäyttäjän tavallisen annoksen. Yhteenvetona voidaan sanoa, että […] tulisi ottaa huomioon myös, onko kyseessä ensikertaa ainetta käyttävä vai jo myöhäisessä riippuvuusvaiheessa oleva henkilö, sekä mahdollisesti muitakin käyttäjien elämän ja terveyden kannalta keskeisiä seikkoja”, sanoivat rikostuomioistuimen tuomarit.

Viljelmien määrän lisääntyminen on hälyttävää

Esimerkiksi metamfetamiinin kohdalla ”pientä määrää enemmän” tarkoittaa korkeimman oikeuden yksimielisen päätöksen jälkeen 1,5 grammaa, joka on sama kuin heroiinilla. Kokaiinin kohdalla raja kulkee gramman kohdalla. Kannabiksen osalta tuomarit säätivät rajaksi 10 grammaa kuivatuotetta.

Rajat ovat siis huomattavasti valtion entisiä rajoja alhaisemmat ja laki tiukempi. Nuorten käyttäjien ja viljelmien määrä kasvaa jatkuvasti.

“Ensisijaisesti tällaisesta rikollisesta toiminnasta on vastuussa vietnamilainen vähemmistö. Vuodesta 2007 tapahtunut löydettyjen viljelmien lukumäärän kasvu ja tuotetun kannabiksen laadun paraneminen on erittäin hälyttävää”, tuomarit kirjoittivat.

Termi ”pientä määrää enemmän” esiintyy rikoslain lukuisissa artikloissa. Eri huumausaineiden hallussapitäjien kriminalisointi riippuu viime kädessä kyseisen termin tulkinnasta. 

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita

Back to top button