Pěší výlety

Karlův most na Staroměstské náměstí Procházka

Mnoho evropských měst bylo poškozeno, někdy srovnáno se zemí katastrofami a konflikty – v neposlední řadě druhou světovou válkou – Praha měla více štěstí. Při pohledu přes Vltavu z východního břehu směrem k Hradu si mnozí říkají, že se cítí na stránkách pohádkové knihy.

Staré Město pražské je středověká osada, ke které se později ve 14. století připojilo Nové Město Karla IV., které proměnilo Prahu ve třetí největší město v Evropě. Ačkoli je jeho přezdívka „zlaté město“ často připisována úchvatným výhledům na Prahu, když zachytí sluneční světlo, původ je mnohem praktičtější. Zlaté zásoby města bývaly uloženy na střeše Pražského hradu .

Jak se Praha rozvíjí ve 21. století, vytváří si svou vlastní moderní identitu. Ukázkovým příkladem je Tančící dům , s láskou označovaný jako Fred and Ginger Building, který balancuje na okraji Vltavy u Jiráskova mostu.

1. Začněte na západním konci Karlova mostu na Malé Straně (to znamená „Malá Strana“). Nyní je čas připravit se na největší turistickou atrakci města. Při pohledu na všechny ostatní mosty, které se dnes přes Vltavu klenou, se nechce věřit, že Karlův most byl vlastně až do roku 1841 jediný. Od svého dokončení na počátku 15. století si dokážete představit, jak rušný by byl most – přecpaný obchodníky a jejich zbožím, razícím cestu z Malé Strany na Staré Město. Navzdory mnoha způsobům, jak řeku dnes překročit, je Karlův most stále rušný jako kdykoli předtím.

2. Když se budete násilně prodírat šťastnými chňapaly, buskery a podvodníky (tedy pokud se vám nepodařilo vstát za úsvitu a překonat ten shon), zkuste se propracovat na jednu ze stran, z nichž každá je lemované barokními sochami světců. Původní sochy byly na most zavedeny na počátku 18. století , i když všechny jsou nyní nahrazeny faksimiliemi. Pozor si dejte zejména na postavu svatého Jana Nepomuckého , který byl v roce 1393 na příkaz krále Václava svržen do řeky a zabit. Říká se, že když se dotknete zlaté desky na podstavci sochy, budete mít štěstí. Neváhejte se tedy zařadit do fronty pověrčivých turistů a uvidíte, zda to funguje.

3. Když se nakonec vydáte na druhou stranu mostu, nepochybně jste si užili trochu hudby pod širým nebem a zasmáli se některým karikaturám, které přinesli načrtnuté cestou, dojdete ke Staroměstské mostecké věži . Stejně jako Prašná brána na Náměstí Republiky byla i tato součástí staroměstského opevnění. Navzdory svým praktickým prostředkům však gotická výzdoba znamená, že tato budova je považována za jednu z nejúžasnějších svého druhu. Podívejte se nahoru, když procházíte jeho průchodem, a žasněte nad jeho nástěnnými malbami ze 14. století.

4. Z Mostecké věže po levé straně vychází kostel sv. Františka Serafína – často přehlížený, protože je obklopen mnoha dalšími historickými stavbami. Patřil Řádu křižovníků s červenou hvězdou a byl založen svatou Anežkou Českou v roce 1233. Klášterní nemocnice se nyní nachází ve výstavním prostoru, který zobrazuje fragment Juditina mostu. Ten stál na místě Karlova mostu až do roku 1342.

5. Když přejdete Křižovnickou a půjdete dolů Karlovou, bude vám odpuštěno, že si budete myslet, že tato ulice je zkažená shlukem obchodů se suvenýry a předražených gulášových restaurací. Bližší prozkoumání však odhalí pozůstatky historie, z nichž jedna leží na adrese 188/4. Toto je bývalý domov Johannese Keplera, německého matematika a astronoma. Kepler právě na tomto místě stanovil zákony planetárního pohybu. Při ústí ulice do Liliové narazíte na někdejší lékárnu U zlaté studně , kterou zdobí tváře morových léčitelů sv. Sebastiána (vlevo) a sv. Rocha. Pokud vás to zaujme, zvažte návštěvu morového památníku, který se nachází o něco dále na jih na východním břehu.

6. Odbočením doleva podloubím v severní stěně náměstí se ocitnete v areálu Klementina , které je v současnosti sídlem Národní knihovny ČR. Jeho název je odvozen od kaple sv. Klimenta, která na místě původně stála. Od té doby v oblasti sídlil dominikánský klášter, jezuitská kolej a hvězdárna. Klementinum je zmíněno v knize Jorge Luis Borges The Secret Miracle.

7. Když se propletete areálem Klementina a projdete výstupním obloukem, dostanete se na Mariánské náměstí. Přímo před vámi je Magistrát hlavního města Prahy , sídlo primátora města, a po levé straně Knihovna hlavního města Prahy, na jejímž vrcholu si můžete postavit sochy znázorňující různé akademické subjekty. Malá oáza klidu mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím , na Mariánském náměstí může být především v noci něco děsivého. Možná to má něco společného s neustálým jemným pramínkem vody vycházejícím ze sochy dívky v jednom rohu náměstí. Případně to mohla být černá obrněná postava, která stála nalevo od radnice. Konečně je to příběh Železné noci – prokleté postavy, o které se říká, že ožívá každých 100 let a straší na ulicích a vyhledává panny.

8. Když máte radnici stále před sebou, zamiřte doprava na Husovu, nejzajímavější místo Clam-Gallasova paláce , postaveného italským architektem Domenicem Canevalem. Zdá se, že tíhu celého paláce nesou dva kamenní obři, jejich vyřezávané svaly věčně namožené. Během 18. století byl Clam-Gallas dějištěm mnoha okázalých koncertů, z nichž dva patří k nejznámějším od Mozarta a Beethovena. O kousek dál po ulici po vaší levici je kostel sv. Jiljí , zvenku vám nepochybně někdo strčí do ruky leták propagující klasický koncert. Jedním z významných církevních kazatelů byl Jan Milíč z Kroměříže, přední zastánce předhusitské reformace.

9. Tato oblast je ve skutečnosti bohatá na husitskou historii, a jak jste se již možná dovtípili, Husova je pojmenována po náboženském reformátorovi Janu Husovi . Důvodem je, že Hus kdysi kázal v Betlémské kapli , kterou najdete na Betlémském náměstí vpravo těsně před koncem Husovy. Přestože budova pojme až 3000 lidí, nikdy si nezískala titul „kostel“. Když byl Hus v roce 1412 exkomunikován, nařídil papež zbourat Betlémskou kapli, ale staroměstská rada to tupě ignorovala, takže za její existenci dnes musíme děkovat právě jim.

10. Když zamíříte zpět na Husovu, když se podíváte nahoru, může vám srdce poskočit, když uvidíte muže visící na okraji budovy. Nebojte se – nejde o pokus o sebevraždu, ani o dělníka v ohrožení – jde o umělecké dílo rebelujícího českého sochaře Davida Černého . Při bližším pohledu socha připomíná podivnou podobiznu Sigmunda Freuda. Pokud se vám líbí střih Černého výložníku, bylo by doporučeno vyhledat některé z jeho dalších uměleckých děl, mezi něž patří i několik soch, které se uvolňují do koryta ve tvaru České republiky mimo Muzeum Franze Kafky a skupina obrovských miminek bez tváře šplhající po pilířích Žižkovská televizní věž .

11. Pokračujte ulicí Skořepka až na Uhelný trh (to v překladu znamená uhelný trh, což je přesně to, čím tato lokalita bývala). Máte-li chuť odměnit se sklenkou dobrého moravského vína, vydejte se drzou zajížďkou po Michalské, kde objevíte sevřenou sbírku barů, která každé všední odpoledne ožívá zvuky brnkajících na kytaru a lehce nasáklých místních. Pokud tam budete ve správnou roční dobu, můžete také ochutnat legendární burchak, kalný nápoj vyrobený z první sklizně hroznů. Jinak přejděte přes Uhelný trh na Havelskou, vyzvedněte si suvenýr z procházky na jeho bleším trhu a dejte se doleva na Melantrichovu, která vás napojí až na Staroměstské náměstí .

Tuto prohlídku můžete absolvovat sami (prohlídka s vlastním průvodcem), nebo vám zajistíme profesionálního anglicky mluvícího průvodce. Průvodce může dokonce přizpůsobit tuto procházku vašim speciálním potřebám. Doporučte například místo, kde se můžete zastavit na oběd, včetně plavby po řece nebo jízdy tramvají, pokud jste unavení z chůze atd. Průvodce vás může vyzvednout ve vašem hotelu, nebo si můžete domluvit schůzku kdekoli ve městě. Pro cenovou nabídku nám prosím napište své údaje.

Související články

Také si můžete přečíst
Close
Back to top button